فایل word اثرات تکتونيک پويا در منطقه خرم آباد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word اثرات تکتونيک پويا در منطقه خرم آباد دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word اثرات تکتونيک پويا در منطقه خرم آباد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word اثرات تکتونيک پويا در منطقه خرم آباد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word اثرات تکتونيک پويا در منطقه خرم آباد :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم پايه (دانشگاه آزاد اسلامي)

تعداد صفحات :13

کانال های آبرفتی، نسبت به تغییرات دبی رود و اختصاصات بار رسوبی خود بسیار حساس هستند. بسیاری از تغییراتی که در طول زمان در ریخت شناسی کانال روی می دهند، ممکن است به تغییرات مذکور مرتبط باشند. از دیدگاه نو زمین ساختی، گسل ها و چین های در حال رشد از معمول ترین ساختارهای تاثیرگذار بر سامانه های رودخانه ای به شمار می آیند. با جا به جایی در راستای گسل ها اندازه و در ازای گسیختگی آنها افزایش می یابد. در چین های مرتبط با گسل های پنهان انتظار می رود که با رشد صفحه گسل، چین نیز به طور جانبی و عرضی (در درازا و دامنه) رشد کند. همان طوری که یال های چین نسبت به تراز پایه محلی بالا می آیند. به عنوان نمونه در این مقاله از چین خوردگی های زاگرس بلند به تاقدیس خرم آباد اشاره می گردد.رودخانه خرم آباد در مسیر 46 کیلومتری خود از عرض تاقدیس خرم آباد می گذرد. تاقدیس خرم آباد بر روی فرا دیواره تکه ای از گسل های پنهان زاگرس بلند قرار گرفته (Berberian 1995) و در بخشی از خود، شهر خرم آباد را پذیرا بوده است. در این راستا و به منظور ارزیابی پویایی تاقدیس خرم آباد، تلاش کرده ایم تا با مطالعه و اندازه گیری برخی از شاخص های کارآمد در امتداد رودخانه خرم آباد (مانند شاخص گرادیان شیب رودخانه، سینوسیتی نیمرخ طولی و پادگانه های رودخانه ای) به برآورد مناسبی از چگونگی پویایی تاقدیس خرم آباد و تکه ای از گسل زاگرس بلند که در زیر آن قرار دارد، بپردازیم.این گسل که گسل خرم آباد نام گذاری شده است (توکلی و شبانیان 1378)، تکه ای از پهنه گسلی زاگرس بلند به شمار می آید (Berberian 1995). با توجه به این که گسل خرم آباد بخشی از یک گسل اصلی پنهان در نوار زاگرس است. اثبات پویایی آن به منظور استفاده در ارزیابی خطر زمین لرزه منطقه و حتی برنامه ریزی های شهری، اهمیت ویژه ای دارد. از این رو بررسی آشفتگی های روی داده در سامانه رودخانه ای خرم آباد ابزار کارآمدی برای تشخیص پویایی تاقدیس خرم آباد و پیرو آن گسل اصلی خرم آباد خواهد بود.
كلید واژه: تکتونیک پویا، گسل پنهان، گرادیان رودخانه، سینوسیتی رودخانه

لینک کمکی