فایل word استفاده از روش هاي آماري چند متغيره جهت شناسايي و تفکيک مجموعه هاي سنگي در تصاوير ماهواره اي +ETM مطالعه موردي: رخنمون هاي سنگي در جنوب روستاي آبپونه تيران (غرب اصفهان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word استفاده از روش هاي آماري چند متغيره جهت شناسايي و تفکيک مجموعه هاي سنگي در تصاوير ماهواره اي +ETM مطالعه موردي: رخنمون هاي سنگي در جنوب روستاي آبپونه تيران (غرب اصفهان) دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word استفاده از روش هاي آماري چند متغيره جهت شناسايي و تفکيک مجموعه هاي سنگي در تصاوير ماهواره اي +ETM مطالعه موردي: رخنمون هاي سنگي در جنوب روستاي آبپونه تيران (غرب اصفهان)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word استفاده از روش هاي آماري چند متغيره جهت شناسايي و تفکيک مجموعه هاي سنگي در تصاوير ماهواره اي +ETM مطالعه موردي: رخنمون هاي سنگي در جنوب روستاي آبپونه تيران (غرب اصفهان)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word استفاده از روش هاي آماري چند متغيره جهت شناسايي و تفکيک مجموعه هاي سنگي در تصاوير ماهواره اي +ETM مطالعه موردي: رخنمون هاي سنگي در جنوب روستاي آبپونه تيران (غرب اصفهان) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم پايه (دانشگاه آزاد اسلامي)

تعداد صفحات :21

در این تحقیق به منظور تفکیک و شناسایی کانی ها در رخنمون های سنگی با استفاده از اطلاعات رقومی ETM+ ماهواره لندست، منطقه ای واقع در جنوب روستای آبپونه تیران که در 65 کیلومتری غرب اصفهان قرار دارد، به دلیل ضعف پوشش گیاهی و تنوع لیتولوژیکی انتخاب گردید. پس از پردازش های اولیه در تصاویر، دو روش آماری چند متغیره فاکتور شاخص بهینه و کروستا مورد بررسی قرار گرفت. روش فاکتور شاخص بهینه جهت انتخاب ترکیبات حاوی بیشترین اطلاعات طیفی در مورد کانی ها و سنگ ها مورد استفاده قرار گرفت. پس از تعیین ترکیبات حاوی بیشترین اطلاعات طیفی، طبقه بندی با استفاده از ترکیبات مذکور انجام و دقت طبقه بندی های مختلف در تفکیک کانی ها و سنگ ها بررسی شد. نتایج حاصل از استفاده این روش نشان می دهد به دلیل وجود نوار پوشش گیاهی متراکم حاشیه زاینده رود در تصویر منطقه مورد مطالعه، در استفاده از ترکیبات دارای فاکتور شاخص بهینه بالا هر چند به نحو مطلوبی باعث تفکیک کلاس اطلاعاتی پوشش گیاهی و آب از کلاس های اطلاعاتی سنگ ها گردید اما در تفکیک سنگ ها و کانی ها از یکدیگر موثر واقع نشد. روش آماری کروستا بر پایه آنالیز مولفه های اصلی با استفاده از شش باند ETM+ انجام و مولفه های دارای اطلاعات در مورد کانی ها و سنگ های خاص مشخص گردید. نتایج نشان داد که مولفه سوم کانی های خانواده آمفیبول در سنگ سبز و مولفه پنجم کانی های رسی را بارزسازی می کند.
كلید واژه: آنالیز مولفه های اصلی، تصاویر ماهواره ای، +ETM، کروستا، فاکتور شاخص بهینه، کانسار، لیتولوژی

لینک کمکی