فایل word بررسي آلودگي انگل ليشمانيا ماجور بر رشد تومور فيبرو سارکوما در موش هاي Balb/c

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

فایل word بررسي آلودگي انگل ليشمانيا ماجور بر رشد تومور فيبرو سارکوما در موش هاي Balb/c دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word بررسي آلودگي انگل ليشمانيا ماجور بر رشد تومور فيبرو سارکوما در موش هاي Balb/c کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word بررسي آلودگي انگل ليشمانيا ماجور بر رشد تومور فيبرو سارکوما در موش هاي Balb/c،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word بررسي آلودگي انگل ليشمانيا ماجور بر رشد تومور فيبرو سارکوما در موش هاي Balb/c :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش)

تعداد صفحات :8

مقدمه: مطالعات و آمارهای مختلف نشان می دهد كه در كشورهای پیشرفته بیماری های عفونی و انگلی در صد كمی از علل مرگ و میر را به خود اختصاص می دهند و در مقابل سرطان ها از اصلی ترین علل مرگ و میر دراین كشورها می باشند. در كشورهای در حال توسعه الگوی مرگ و میر متفاوت است به این صورت كه بیمارهای عفونی و انگلی سبب مرگ و میر بیشتری نسبت به سرطان ها می گردند. اگر چه عوامل متعددی در تفاوت این دو الگوی مرگ و میر در جوامع پیشرفته و در حال توسعه نقش دارند اما شواهد مدللی وجود دارد كه احتمالا آلودگی به عوامل عفونی و انگلی به صورت غیر اختصاصی میتواند در رشد سلول های بدخیم تاثیر گذار باشد. لذا در این مطالعه تاثیر آلودگی انگل لیشمانبا ماجور بر رشد سلول های بدخیم در مدل حیوانی مورد بررسی قرار گرفته است.روش کار: در این مطالعه تجربی یك گروه شش تایی از موش های كوچك آزمایشگاهی Balb/c به عنوان گروه مورد با انگل لیشمانیای ماجور آلوده شدند. یك ماه بعد موش های فوق همراه با یك گروه شش تایی دیگر از موش های كوچك آزمایشگاهی Balb/c به عنوان گروه شاهد از راه تزریق زیرجلدی در معرض سلول های سرطانی فیبر و ساركوسا قرار گرفتند. این سلول ها از بانک سلولی انسیتو پاستور ایران خریداری شدند. رشد توده های سرطانی در موش های گروه مورد و شاهد از راه اندازه گیری قطر تومورها تا دو هفته بعد از تزریق بررسی شد. در این مدت اندازه تومورها در پنج دفعه در روزهای 5 ،7، 11، 13 و 16 بعد از تزریق سلول های سرطانی اندازه گیری شد. با استفاده از قطرهای اندازه گیری شده تومورها مساحت هر تومور اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از آزمون تی- تجزیه و تحلیل شد.نتایج: نتایج این بررسی نشان داد كه در سه مرحله اول اندازه گیری، میانگین اندازه تومور در موش های گروه مورد كمتر از موش های گروه شاهد بوده است. اما در اندازه گیری های نوبت چهارم و پنجم میانگین مساحت تومور در موش های گروه مورد بیشتر از موش های گروه شاهد بوده است. در هیچ کدام از موارد فوق اختلاف اندازه تومورها از نظر آماری معنی دار نبوده است.نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان می دهد که اختلاف میانگین مساحت تومورها در گروهای شاهد و مورد از نظر آماری معنی دار نمی باشد. لذا برای بررسی بیشتر فرضیه این تحقیق پیشنهاد می گردد آزمایش های مذكور با استفاده از انگل های بافتی دیگر و رده های سلول های سرطانی بیشتر مورد تحقیق قرار گیرد.
كلید واژه: تومور، انگل، موش Balb/C

لینک کمکی