فایل word بررسي فراواني هموسيستئينمي در بيماران بستري در بخش مراقبت هاي ويژه داخلي بيمارستان حضرت رسول اكرم 1384

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

فایل word بررسي فراواني هموسيستئينمي در بيماران بستري در بخش مراقبت هاي ويژه داخلي بيمارستان حضرت رسول اكرم 1384 دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word بررسي فراواني هموسيستئينمي در بيماران بستري در بخش مراقبت هاي ويژه داخلي بيمارستان حضرت رسول اكرم 1384 کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word بررسي فراواني هموسيستئينمي در بيماران بستري در بخش مراقبت هاي ويژه داخلي بيمارستان حضرت رسول اكرم 1384،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word بررسي فراواني هموسيستئينمي در بيماران بستري در بخش مراقبت هاي ويژه داخلي بيمارستان حضرت رسول اكرم 1384 :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش)

تعداد صفحات :9

مقدمه: هموسیستئینمی یك عامل عمده و یك ریسك فاكتور مستقل برای بیماری های عروقی و ترومبوز وریدی است. لذا توجه به عوامل زمینه ساز و شناسایی ریسك فاكتورهای آن به ویژه در جمعیت های پرخطر از جمله افراد مسن و بیماران شدیدا بد حال اهمیت دارد. این تحقیق با توجه به نقش هموسیستئینمی و عدم وجود آمار و اطلاعات مناسب در زمینه این بیماری در بیماران بستری در ICU طراحی شده است.مطالعه حاضر مطالعه ای توصیفی- مقطعی بوده است كه به روش نمونه گیری سرشماری بر روی بیمارانی كه از تاریخ1384/7/1 الی 1384/12/29 در بخش ICU داخلی بیمارستان رسول اكرم (ص) بستری شده اند، انجام شده است. بر این اساس مشخصات اپیدمیولوژیك بیماران از پرونده استخراج و یك نمونه خون نیز جهت اندازه گیری سطح سرمی هموسیستئین از بیمار اخذ گردید. در ارایه اطلاعات به دست آمده از آمار توصیفی استفاده شد.روش کار: تعداد كل بیماران بستری شده در مقطع فوق كه تحت بررسی قرار گرفته اند 52 نفر با میانگین سنی 58.42 بوده است. در میان 52 نفر مورد مطالعه، 12 نفر (23.1 درصد) افزایش هموسیستئین داشته اند و 40 بیمار دیگر (76.9درصد) از سطح پلاسمایی هموسیستئین در محدوده طبیعی برخوردار بوده اند. میانگین میزان هموسیستئین در بیماران با سطح هموسیستئین طبیعی در این مطالعه برابر 9.28 (3.08-15.48) و میانگین میزان هموسیستئین در بیماران مبتلا به هموسیستئینی در این مطالعه 21.05 (11.05-31.05) میكرومول در درسی لیتر بوده است. 25 درصد افراد مبتلا به هاپرهموسیستئینمیا مبتلا به نارسایی كلیه و 25 درصد مبتلا به حوادث عروقی مغز (CVA) بوده اند. میانگین هموسیستئین در بیماران مبتلا به CVA و نارسایی كلیه با سایر بیماری ها اختلاف آماری معنی داری نداشت.بحث: با توجه به آن كه در مطالعه ما فراوانی افزایش هموسیستئین 23.1 درصد بوده و نیز با توجه به ارتباط سطح فولات و ویتامین های B12 و B6 با افزایش هموسیستئین و با توجه به مطالعات اپیدمیولوژیك انجام شده، به نظر می رسد كه بررسی فاكتورهای سطح سرمی فولات، B6 و B12 وكلیرانس كراتینین و آلبومین پلاسما می تواند نقش این عوامل را به ویژه به عنوان عامل احتمالی پیش گویی كننده در ایجاد هموسیستئینمی مشخص تر سازد.
كلید واژه: هموسیستئینمی، بخش مراقبت های ویژه، فراوانی

لینک کمکی