فایل word مقايسه تاثير مسدود کردن کانال سديمي تيپ عصبي بر فعاليت پيس ميکري گره سينوسي- دهليزي و دهليزي- بطني قلب موش C57 BL6/J

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

فایل word مقايسه تاثير مسدود کردن کانال سديمي تيپ عصبي بر فعاليت پيس ميکري گره سينوسي- دهليزي و دهليزي- بطني قلب موش C57 BL6/J دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word مقايسه تاثير مسدود کردن کانال سديمي تيپ عصبي بر فعاليت پيس ميکري گره سينوسي- دهليزي و دهليزي- بطني قلب موش C57 BL6/J کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word مقايسه تاثير مسدود کردن کانال سديمي تيپ عصبي بر فعاليت پيس ميکري گره سينوسي- دهليزي و دهليزي- بطني قلب موش C57 BL6/J،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word مقايسه تاثير مسدود کردن کانال سديمي تيپ عصبي بر فعاليت پيس ميکري گره سينوسي- دهليزي و دهليزي- بطني قلب موش C57 BL6/J :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش)

تعداد صفحات :9

در سلول های قلبی جریان کانال سدیمی تیپ عصبی (neuronal type Na+ channel) یکی از جریان های مطرح در مرحله دپولاریزاسیون پتانسیل عمل در سال های اخیر می باشد. هدف از این بررسی مقایسه اثر مسدود کنندگی تترودوتوكسین (TTX) بر فعالیت پیس میکری گره سینوسی- دهلیزی و دهلیزی- بطنی دست نخورده و سالم موش، بوده است.روش کار: در این بررسی که به روش تجربی انجام گرفت فعالیت خود به خودی دو گره سینوسی– دهلیزی و دهلیزی - بطنی سالم كه از هم جدا شده بودند، قبل و هنگام مصرف 100 نانو مولار TTX ثبت و طول دوره قلبی اندازه گیری گردید اطلاعات به دست آمده با استفاده از آزمون آماری تی تجزیه و تحلیل شد.نتایج: مصرف 100 نانو مولار TTX باعث افزایش طول دوره قلبی در نمونه های گره سینوسی- دهلیزی از 212.28±13.45 هزارم ثانیه درحالت کنترل به 263.35±29 هزارم ثانیه در زمان مصرف دارو و در نمونه های گره دهلیزی بطنی از 578.40±68 هزارم ثانیه درحالت کنترل به 856.20±71.75 هزارم ثانیه در زمان مصرف دارو شد. تاثیر دارو بر هردو گره سینوسی- دهلیزی و دهلیزی- بطنی به ترتیب 22.2±6 و 52.5±13.5 درصد بوده است. در هر دو گره این تغییرات معنی دار هستند.نتیجه گیری: بر اساس نتایج به دست آمده می توان بیان کرد که جریان کانال سدیمی تیپ عصبی در هر دو گره موجود بود و اثر TTX بر طول دوره قلبی بر هر دو گره متفاوت بود. یعنی این که اثر دارو بر گره دهلیزی- بطنی بیش از دو برابر گره سینوسی- دهلیزی بوده است كه این افزایش احتمالا به افزایش دانسیته جریان کانال سدیمی تیپ عصبی مربوط است.
كلید واژه: گره سینوسی- دهلیزی، گره دهلیزی- بطنی، طول دوره، جریان کانال سدیمی تیپ عصبی، تترودوتوكسین

لینک کمکی