فایل word مقايسه اثرات مصرف اسيدهاي چرب با ايزومري سيس و ترانس بر روند كيندلينگ شيميايي ايجاد شده بر روي نسل دوم موش هاي ويستار كيندل شده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

فایل word مقايسه اثرات مصرف اسيدهاي چرب با ايزومري سيس و ترانس بر روند كيندلينگ شيميايي ايجاد شده بر روي نسل دوم موش هاي ويستار كيندل شده دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word مقايسه اثرات مصرف اسيدهاي چرب با ايزومري سيس و ترانس بر روند كيندلينگ شيميايي ايجاد شده بر روي نسل دوم موش هاي ويستار كيندل شده کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word مقايسه اثرات مصرف اسيدهاي چرب با ايزومري سيس و ترانس بر روند كيندلينگ شيميايي ايجاد شده بر روي نسل دوم موش هاي ويستار كيندل شده،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word مقايسه اثرات مصرف اسيدهاي چرب با ايزومري سيس و ترانس بر روند كيندلينگ شيميايي ايجاد شده بر روي نسل دوم موش هاي ويستار كيندل شده :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش)

تعداد صفحات :13

مقدمه: مطالعات زیادی در زمینه اهمیت مصرف اسیدهای چرب (ضروری) بر روی عملكرد مغز در انسان ها و حیوانات انجام گرفته است. اسیدهای چرب ضروری باید از طریق غذایی دریافت شوند. در این مطالعه ما اثرات مصرف ایزومرهای سیس (cis) و ترانس (trans) اسیدهای چرب موجود در رژیم غذایی را بر روی تشنجات ایجاد شده توسط پنتیلن تترازول درنسل دوم موش هایی كه قبلا كیندل شده بودند، مورد بررسی قرار داده ایم.روش کار: در این تحقیق تجربی ابتدا حیوانات به چهار گروه تقسیم بندی شدند. در سه گروه آزمون به غذای استاندارد آنها به ترتیب اسیدهای چرب سیس، ترانس، سیس+ترانس اضافه شد و به گروه شاهد فقط غذای استاندارد داده شد. یك ماه پس ار شروع مصرف غذا، حیوانات با دوز 45 میلی گرم بر كیلوگرم داخل صفاقی، تحت كیندلینگ شیمیایی با پنتیلن تترازول (PTZ) قرار گرفتند. پس از تزریق دارو به صورت یك روز در میان، رفتارهای حیوان به مدت 20 دقیقه تحت نظر گرفته شد. منظور از رفتارهای حیوان مشاهده مراحل پنج گانه تشنج است كه چنان چه حیوان پس از سه مرتبه متوالی دچار حالت پنجم تشنج می گردید، به عنوان حیوان كیندل شده ثبت می شد. اطلاعات با استفاده از آزمون های آماری كی اس، تی و آنالیز واریانس تجزیه و تحلیل شد.نتایج: نتایج به دست آمده نشان داد كه مرحله حمله در موش های گروه ترانس به شكل معنی داری نسبت به گروه های دیگر بیشتر است. هم چنین مقایسه مدت زمانی كه حیوان در مرحله پنجم تشنج به سر می برد، نشان داد كه این زمان در موش های گروه ترانس به شكل معنی داری نسبت به گروه كنترل و سیس افزایش پیدا كرده است.نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان داد كه تجویز اسیدهای چرب سیس و ترانس بر روی كیندلینگ ایجاد شده توسط پنتیلن تترازول در نسل دوم موش هایی كه قبلا كیندل شده اند، تاثیر دارد. به این صورت كه گروهی كه از اسیدهای چرب ترانس استفاده كرده بودند، نسبت به گروه استفاده كننده از اسیدهای چرب سیس حالت شدیدتر تشنج و مدت زمان بیشتر ابتلا به تشنج را نشان دادند.
كلید واژه: پنتیلن تترازول، كیندلینگ، اسیدهای چرب سیس، اسیدهای چرب ترانس

لینک کمکی