فایل word مطالعه كمي اثرات هيستوپاتولوژيك سديم آرسنيت بر ساختمان كليه رت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

فایل word مطالعه كمي اثرات هيستوپاتولوژيك سديم آرسنيت بر ساختمان كليه رت دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word مطالعه كمي اثرات هيستوپاتولوژيك سديم آرسنيت بر ساختمان كليه رت کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word مطالعه كمي اثرات هيستوپاتولوژيك سديم آرسنيت بر ساختمان كليه رت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word مطالعه كمي اثرات هيستوپاتولوژيك سديم آرسنيت بر ساختمان كليه رت :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش)

تعداد صفحات :9

مقدمه: سدیم آرسنیت یك آلاینده زیست محیطی است كه به دلیل كاربرد آن در صنایع شیمیایی مقدار آن در شهرهای صنعتی بیش از سایر مناطق است. این تركیب از طریق مواد غذایی، هوا، آب آشامیدنی و خاك وارد بدن می شود و دارای اثر هیستوپاتولوژیك بر روی اندام های مختلف بدن از جمله كلیه می باشد. هدف از انجام این پژوهش مطالعه کمی اثر هیستوپاتولوژیك سدیم آرسنیت بر ساختمان كلیه رت می باشد.روش کار: برای انجام این پژوهش که از نوع تجربی می باشد، 12 سر رت نر نژاد ویستار با میانگین وزنی 200±20 گرم انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه تیمار با سدیم آرسنیت به طریق دهانی 8 میلی گرم در كیلوگرم در روز و گروه كنترل (فقط با آب) تقسیم شدند. دو ماه بعد از تیمار، ابتدا رت ها وزن و سپس با اتر بیهوش و پس از تشریح، كلیه چپ آنها بیرون آورده شد. سپس تمیز و وزن گردید و در محلول فرمالین10 درصد فیكس شد. پس از تهیه برش های 1 میلی متری، مراحل پاساژ بافتی انجام شد و آنگاه برش های 5 میكرومتری تهیه وبا روش هماتوكسیلین– ایورین (H&E) رنگ آمیزی صورت گرفت. برش های آماده شده با روش استریولوژی مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفت. داده های به دست آمده با آزمون تی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و تفاوت میانگین ها در سطح p<0.05 معنی دار در نظر گرفته شد.نتایج: حجم كل كلیه و حجم كورتكس (p<0.001) و مدولا (p<0.003)در گروه تیمار نسبت به گروه کنترل کاهش معنی دار نشان داد. حجم توبول (p<0.001) و حجم بافت بینابینی (p<0.003) نیز در گروه تیمار کاهش معنی دار داشت. حجم گلومرولوس در گروه تیمار کاهش معنی دار نشان داد (p<0.001). حجم کپسول بومن نیز در گروه تیمار کاهش معنی دار نشان داد (p<0.03)، در حالی که تفاوت معنی داری در حجم کپسول بومن، فضای مویرگی و تافت گلومرول مشاهده نشد. در این مطالعه وزن کلیه در گروه تیمار نیز نسبت به گروه کنترل دارای کاهش معنی دار بود (p<0.002) و وزن رت نیز در گروه تیمار نسبت به گروه کنترل دارای تفاوت معنی دار بود (p<0.01).نتیجه گیری: نتایج نشان داد كه آشامیدن آب آلوده به سدیم ارسنیت موجب تغییرات هیستوپاتولوژیك در كلیه و وزن رت می شود. برای تعیین میزان اثر این تغییرات هیستوپاتولوژیك بر عمل كلیه باید مطالعات بیشتری صورت پذیرد.
كلید واژه: سدیم آرسنیت، كلیه، استریولوژی، رت

لینک کمکی