فایل word بررسي فراواني حضور پادتن ويروس هپاتيت نوع C در سرم اهداكنندگان خون شهرستان شهركرد به روش ELISA

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word بررسي فراواني حضور پادتن ويروس هپاتيت نوع C در سرم اهداكنندگان خون شهرستان شهركرد به روش ELISA دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word بررسي فراواني حضور پادتن ويروس هپاتيت نوع C در سرم اهداكنندگان خون شهرستان شهركرد به روش ELISA  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word بررسي فراواني حضور پادتن ويروس هپاتيت نوع C در سرم اهداكنندگان خون شهرستان شهركرد به روش ELISA،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word بررسي فراواني حضور پادتن ويروس هپاتيت نوع C در سرم اهداكنندگان خون شهرستان شهركرد به روش ELISA :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشكده پزشكي

تعداد صفحات :6

زمینه و هدف: علی رغم امكان تزریق خون به عنوان تنها راه نجات برخی از بیماران، بیماری های منتقله از راه خون از جمله HCV یكی از معضلات انتقال خون می باشند كه منجر به عوارض برای بیمار و صرف بودجه های سنگین می گردند. هپاتیت C یك معضل بهداشتی در دنیا بوده و در حال حاضر 200 میلیون نفر به آن مبتلا می باشند. كشور ما از نظر شیوع هپاتیت C جزو مناطق با شیوع كم می باشد ولی میزان بروز موارد جدید این عفونت رو به افزایش است. تعداد زیادی از مبتلایان هپاتیت C دچار هپاتیت مزمن می شوند كه به نظر می رسد بسیاری از این افراد در نهایت به سیروز و یا كارسیونوم هپاتوسلولار مبتلا می شوند.روش بررسی: با توجه به شیوع 2-1 درصدی عفونت هپاتیت C در اهداكنندگان خون در این تحقیق نیز به منظور تعیین میزان شیوع سرولوژیك ‌HCV Ab در اهداكنندگان خون شهرستان شهركرد و تعیین میزان نقش هر یك از فاكتورهای خطرساز نمونه های فوق با آزمایش ELISA مورد بررسی قرار گرفتند.یافته ها: پس از انجام آزمون الیزا با استفاده از كیت HCV Ab بر روی 11472 نمونه سرم اهداكنندگان خون شهرستان شهركرد در 69 مورد (%0.6) جواب مثبت گزارش شد. آلودگی به HCV در مردان و زنان و افراد متاهل، افراد مجرد، افرادی كه سابقه خال كوبی، حجامت، تماس جنسی مشكوك و سابقه مسافرت به خارج از كشور داشتند به ترتیب: %5, 0.8, %1.5, %0.1.21, %0.41, %0.05, %0.61 و 14% برآورد گردید.نتیجه گیری: ارتباط آماری معنی دار بین آلودگی به HCV با وضعیت تاهل، سابقه خال كوبی و سابقه داشتن تماس جنسی مشكوك مشاهده گردید. همچنین بین آلودگی به HCV و جنسیت، سابقه داشتن حجامت، سابقه بیماری كبدی و سابقه داشتن مسافرت به خارج كشور مشاهده نگردید.
كلید واژه: هپاتیت C، الیزا، اهداكنندگان، شهركرد

لینک کمکی