فایل word باسيلوس سرئوس در شير خشك نوزادان: يك مطالعه در اداره كل آزمايشگاه هاي كنترل غذا و داروي وزارت بهداشت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word باسيلوس سرئوس در شير خشك نوزادان: يك مطالعه در اداره كل آزمايشگاه هاي كنترل غذا و داروي وزارت بهداشت دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word باسيلوس سرئوس در شير خشك نوزادان: يك مطالعه در اداره كل آزمايشگاه هاي كنترل غذا و داروي وزارت بهداشت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word باسيلوس سرئوس در شير خشك نوزادان: يك مطالعه در اداره كل آزمايشگاه هاي كنترل غذا و داروي وزارت بهداشت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word باسيلوس سرئوس در شير خشك نوزادان: يك مطالعه در اداره كل آزمايشگاه هاي كنترل غذا و داروي وزارت بهداشت :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشكده پزشكي

تعداد صفحات :6

زمینه و هدف: اسپور باسیلوس سرئوس به صورت گسترده ای در طبیعت پراكنده بوده و می توان آن را از مواد غذایی گوناگونی جدا نمود. این باكتری تولید كننده انتروتوكسینهای مولد اسهال و تهوع بوده و قادر به ایجاد سندرم اسهال و تهوع می باشد. بررسی وجود این باكتری در شیرخشك نوزادان به لحاظ سن كم مصرف كنندگان و احتمال بیماری زایی آن از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد.روش بررسی: 60 نمونه شیرخشك نوزاد از نظر وجود باسیلوس سرئوس مورد آزمایش قرار گرفت. یك میلی لیتر از رقت 0.1 بر روی چهار پلیت فنل رد آگار دارای مانیتول، زرده تخم مرغ و سولفات پلی میكسین B كشت داده شد و پلیت ها در دمای 30 درجه سلسیوس به مدت 24 ساعت در گرمخانه گذاشته شدند. سپس بر روی كلنی های مشكوك آزمون های تاییدی انجام پذیرفت.یافته ها: از میان 60 نمونه شیرخشك نوزاد، 11 نمونه دارای بیش از 10 cfu/g باسیلوس سرئوس و از این میان چهار نمونه حاوی بیش از 102 cfu/g باسیلوس سرئوس بود. 49 نمونه دیگر دارای كمتر از 10 cfu/g باسیلوس سرئوس بودند.نتیجه گیری: لازم است حد مجاز باسیلوس سرئوس در شیرخشك به كمتر از 10 cfu/g كاهش یابد. بدین منظور پیشنهاد می گردد از روش ارایه شده در این مقاله و انجام آزمون های حساسیت به پنی سیلین، همولیز بتا و چگونگی رشد در 45oc جهت تایید استفاده گردد.
كلید واژه: باسیلوس سرئوس، شیرخشك، نوزادان

لینک کمکی