فایل word تاثير ارايه خدمات در منزل بر انتخاب مناسب روش پيشگيري از بارداري و تداوم استفاده از آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word تاثير ارايه خدمات در منزل بر انتخاب مناسب روش پيشگيري از بارداري و تداوم استفاده از آن دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word تاثير ارايه خدمات در منزل بر انتخاب مناسب روش پيشگيري از بارداري و تداوم استفاده از آن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word تاثير ارايه خدمات در منزل بر انتخاب مناسب روش پيشگيري از بارداري و تداوم استفاده از آن،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word تاثير ارايه خدمات در منزل بر انتخاب مناسب روش پيشگيري از بارداري و تداوم استفاده از آن :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : نشريه پرستاري ايران

تعداد صفحات :13

زمینه و هدف: گسترش استفاده از روش های تنظیم خانواده در كشورهای در حال توسعه، موجب تامین سلامت مادران و كودكان و كاهش مرگ و میر آنان خواهد شد، ارایه خدمات تنظیم خانواده در منزل امكان دستیابی بهتر زنان را به وسایل تنظیم خانواده فراهم خواهد كرد. هدف این مطالعه تعیین تاثیر ارایه خدمات در منزل، بر انتخاب مناسب روش پیشگیری از بارداری و تداوم استفاده از آن در زنان ساكن شهر همدان بود.روش بررسی: پژوهش حاضر که گزارش قسمتی از یك مطالعه بزرگتر است، از نوع كارآزمایی در عرصه (Field trial) همراه با گروه مقایسه می باشد. جامعه پژوهش كلیه زنان متاهل تحت پوشش رابطین بهداشتی بودند. تعداد 297 نفر با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای برای شرکت در پژوهش انتخاب شده و در دو گروه آزمایش (100نفر) و مقایسه (197 نفر) قرار گرفتند. محیط، منازل زنان در مناطق تحت پوشش رابطین بهداشتی شهر همدان بوده است. ابزار گردآوری اطلاعات شامل دو پرسشنامه، سه چك لیست و یک كارت ارجاع بود. برای تعیین اعتبار علمی ابزار از روش اعتبار محتوا استفاده شد. اعتماد علمی ابزار نیز از طریق اجرای روش بازآزمایی در یک نمونه تصادفی 10 نفری تعیین گردید.یافته ها: نتایج حاصل نشان داد که با ارایه خدمات تنظیم خانواده در منزل، انتخاب مناسب روش پیشگیری از بارداری و تداوم استفاده از روش به طور معنی داری بیشتر می گردد (P=0.001). در آمار استنباطی از آزمون های تی مستقل، پیرسون و آنالیز واریانس استفاده شد. در سطح توصیف داده ها، فراوانی ها محاسبه شدند.نتیجه گیری: بر اساس یافته های این پژوهش، ارایه خدمات تنظیم خانواده در منزل سبب انتخاب مناسب روش پیشگیری از بارداری و تداوم استفاده از آن می گردد، لذا به كارگیری این روش ارایه خدمات توصیه شده و بررسی تاثیر این نوع از ارایه خدمات در روستاها و مكان های دور دست، در اقوام مختلف و همچنین بررسی جنبه های اقتصادی این نوع از ارایه خدمات توسط رابطین بهداشتی پیشنهاد می شود.
كلید واژه: آبستنی، پیشگیری از آبستنی، روش ها، خدمات بهداشتی پیشگیری كننده، خدمات بهداشتی

لینک کمکی