فایل word رفتارهاي مراقبتي دانشجويان پرستاري پس از كارآموزي به دو روش ايفاي نقش و سنتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word رفتارهاي مراقبتي دانشجويان پرستاري پس از كارآموزي به دو روش ايفاي نقش و سنتي دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word رفتارهاي مراقبتي دانشجويان پرستاري پس از كارآموزي به دو روش ايفاي نقش و سنتي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word رفتارهاي مراقبتي دانشجويان پرستاري پس از كارآموزي به دو روش ايفاي نقش و سنتي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word رفتارهاي مراقبتي دانشجويان پرستاري پس از كارآموزي به دو روش ايفاي نقش و سنتي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : نشريه پرستاري ايران

تعداد صفحات :17

زمینه و هدف: مراقبت مفهومی چند بعدی در پرستاری است و ارزش های اصلی مراقبتی می تواند از طریق آموزش هدف دار و دانشجو محور، در طول دوره کارشناسی واقعیت یابد. آموزش موضوعات بین فردی از طریق ایفای نقش امکان پذیر می باشد. مطالعه حاضر با هدف توصیف رفتارهای مراقبتی دو گروه دانشجویان اصول و فنون پرستاری پس از کارآموزی به روش ایفای نقش (بیمار استاندارد) و سنتی انجام شد.روش بررسی: این مقاله بخشی از یک پژوهش نیمه تجربی با استفاده از گروه کنترل معادل و طرح پس آزمون است. پنجاه و یک دانشجوی اصول و فنون پرستاری به طور تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. گروه تجربی کارآموزی خود را به روش ایفای نقش و گروه کنترل به طور معمول (روش سنتی) طی کردند. سپس رفتارهای مراقبتی هر دو گروه با استفاده از ابزار رفتارهای مراقبتی (CBI) مشاهده و بررسی شد.یافته ها: یافته ها به طور کلی نشان داد که، رفتارهای مراقبتی بعد «احترام قایل شدن برای دیگری» بیشترین فراوانی و رفتارهای مراقبتی بعد «دانش و مهارت حرفه ای»، کمترین فراوانی را در هر دو گروه به خود اختصاص داده اند.نتیجه گیری: یافته ها نشان می دهد که دانشجویان در آغاز مراقبت حرفه ای برای ارزش های نوع دوستانه، اهمیت زیادی قایل هستند. در این راستا کاربرد رویکردهایی جهت حفظ و تداوم جنبه های بین فردی مراقبت در برنامه های آموزشی پرستاری، همزمان با تغییر شیوه های آموزش جنبه های عملی کار پرستاری و تلفیق مناسب تیوری و عمل پیشنهاد می شود.
كلید واژه: دانشجویان پرستاری، مراقبت پرستاری، رفتار، كارآموزی، ایفای نقش، بیماراستاندارد

لینک کمکی