فایل word بررسي برخي از خصوصيات مرفولوژيك و ژنتيكي جمعيتهاي آنوفل سوپرپيكتوس ناقل مالاريا در ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word بررسي برخي از خصوصيات مرفولوژيك و ژنتيكي جمعيتهاي آنوفل سوپرپيكتوس ناقل مالاريا در ايران دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word بررسي برخي از خصوصيات مرفولوژيك و ژنتيكي جمعيتهاي آنوفل سوپرپيكتوس ناقل مالاريا در ايران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word بررسي برخي از خصوصيات مرفولوژيك و ژنتيكي جمعيتهاي آنوفل سوپرپيكتوس ناقل مالاريا در ايران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word بررسي برخي از خصوصيات مرفولوژيك و ژنتيكي جمعيتهاي آنوفل سوپرپيكتوس ناقل مالاريا در ايران :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشكده پزشكي

تعداد صفحات :10

زمینه و هدف: آنوفل سوپرپیكتوس یكی از ناقلین مهم مالاریا در ایران محسوب می شود. این گونه در تمام فلات ایران و نیز مناطق كوهستانی دامنه های سلسله جبال البرز و جنوب سلسله جبال زاگرس تا ارتفاع نزدیك به 2000 متر از سطح دریا و نیز در دشتهای ساحلی كناره بحر خزر و خلیج فارس یافت می شود. جمعیت های مختلف این گونه نقش های مختلفی در انتقال مالاریا در مناطق تحت اشغال خود به عهده دارند. بررسی های مورفولوژیك نشان داده كه دو فرم متمایز بر اساس حلقه روی انتهای پالپ ماده ها در میان جمعیت های مختلف این گونه وجود دارد.روش بررسی: در این مطالعه سایر خصوصیات مورفولوژیك و نیز تنوع ژنتیكی دو فرم مذكور در 35 جمعیت مختلف این گونه در ایران مورد بررسی قرار گرفتند. مطالعات مولكولی به كمك تكنیك PCR-RFLP و PCR-direct sequencing بر روی ژن سیتوكروم اكسیداز شماره (COI) 1 ژنوم میتوكندری انجام گرفت.یافته ها: نتایج بررسی های مورفولوژیك نشان دادند كه دو فرم مذكور علاوه بر وجود و یا عدم وجود لكه روی پالپ از نظر طول نوار روشن انتهایی پالپ (p<0.01)، طول بال (p<0.05) و فاصله محل انشعاب رگبال دو یا چهار تا انتهای بال (p<0.05) اختلاف معنی داری دارند. بررسی پراكندگی جغرافیایی دو فرم مورفولوژیك نشان داد كه هر دو فرم در اكثر نقاط مختلف كشور به طور سیمپاتریك وجود دارند.نتیجه گیری: نتایج بررسی های تنوع ژنتیكی ژن سیتوكروم اكسیداز I به كمك 18 آنزیم مختلف و نیز تعیین توالی حدود 710 pb نشان داد كه اختلافات مشخصی داخل یا بین جمعیت های هر دو گروه وجود دارد ولی این تفاوت ها ارتباطی با دو فرم مرفولوژیك مورد بررسی ندارند. برای تعیین وضعیت تاكسونومیك دقیق این هاپلوتایپهای ژنتیكی و نیز ارتباط آنها با انتقال مالاریا توصیه می شود مطالعات تكمیلی اكولوژیكی، سیتولوژیكی و ملكولی صورت پذیرد.
كلید واژه: آنوفل سوپرپیكتوس، مالاریا، مرفولوژی، ژنوم میتوكندری، واكنشهای زنجیره ای پلیمراز، ایران

لینک کمکی