فایل word طب سوزني در كاهش درد پس از عمل جراحي ترميم فتق اينگوينال: كارآزمايي باليني دوسوكور با كنترل دارونما

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word طب سوزني در كاهش درد پس از عمل جراحي ترميم فتق اينگوينال: كارآزمايي باليني دوسوكور با كنترل دارونما دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word طب سوزني در كاهش درد پس از عمل جراحي ترميم فتق اينگوينال: كارآزمايي باليني دوسوكور با كنترل دارونما  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word طب سوزني در كاهش درد پس از عمل جراحي ترميم فتق اينگوينال: كارآزمايي باليني دوسوكور با كنترل دارونما،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word طب سوزني در كاهش درد پس از عمل جراحي ترميم فتق اينگوينال: كارآزمايي باليني دوسوكور با كنترل دارونما :




نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشكده پزشكي

تعداد صفحات :6

زمینه و هدف: طب سوزنی یك از روش های موثر درمان درد در شرایط مختلف است، اما تاكنون تاثیر آن بر درد پس از عمل جراحی ترمیم فتق اینگوینال بررسی نشده است. هدف از انجام این مطالعه بررسی اثربخشی طب سوزنی در كاهش درد پس از این جراحی می باشد.روش بررسی: در یك كارآزمایی بالینی آینده نگر دوسوكور با كنترل توسط دارونما، 60 مرد 30 تا 60 ساله با وضعیت فیزیكی معادل II و ASA I كه كاندید عمل جراحی انتخابی ترمیم فتق اینگوینال تحت بیهوشی عمومی در بیمارستان امام خمینی بودند، وارد شدند. همه بیماران به روش كاملا مشابه بیهوش و عمل جراحی شدند. بعد از اتمام عمل و بستن زخم، در حالی كه هنوز بیهوشی ادامه داشت، بیماران به صورت تصادفی در گروه طب سوزنی (با تحریك نقاط GV.4, GV.2 و Sp.6توسط سوزن های استریل مخصوص طب سوزنی) یا گروه كنترل (بدون تحریك توسط طب سوزنی) قرار می گرفتند. سپس بیهوشی خاتمه داده می شد. در شش ساعت اول پس از عمل شدت درد هر ساعت سنجیده می شد. در صورت درخواست بیمار یا در صورت نیاز به بیمار 25mg پتیدین تزریق می شد. شدت درد و میزان مصرف كل پتیدین بین دو گروه مقایسه قرار گرفت.یافته ها: بین میانگین سن اختلاف معنی داری وجود نداشت. اما شدت درد در ساعات دو تا پنجم در گروه طب سوزنی به میزان معنی داری از گروه كنترل كمتر بود. همچنین مصرف پتیدین در شش ساعت اول پس از عمل در گروه طب سوزنی به میزان معنی داری از گروه كنترل كمتر بود (7.5±12.07 در برابر 65±12.91 گرم، (p=0.0001.نتیجه گیری: استفاده از طب سوزنی در بیمارانی كه تحت عمل جراحی ترمیم فتق اینگوینال قرار می گیرند به میزان معنی داری با كاهش شدت درد پس از عمل در ساعات دوم تا پنجم همراه است و با توجه به اینكه استفاده از طب سوزنی در درمان درد حاد و مزمن كاربرد گسترده ای داشته و با عارضه خاصی همراه نیست استفاده از آن برای تمام بیماران توصیه می شود.
كلید واژه: طب سوزنی، درد پس از عمل، ترمیم فتق اینگوینال

لینک کمکی