فایل word بررسي آزمايشگاهي تاثير دو نوع تراش بر استحکام شکست لامينيتهاي ساخته شده از کامپازيت تقويت شده با فيبر و سراميک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word بررسي آزمايشگاهي تاثير دو نوع تراش بر استحکام شکست لامينيتهاي ساخته شده از کامپازيت تقويت شده با فيبر و سراميک دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word بررسي آزمايشگاهي تاثير دو نوع تراش بر استحکام شکست لامينيتهاي ساخته شده از کامپازيت تقويت شده با فيبر و سراميک  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word بررسي آزمايشگاهي تاثير دو نوع تراش بر استحکام شکست لامينيتهاي ساخته شده از کامپازيت تقويت شده با فيبر و سراميک،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word بررسي آزمايشگاهي تاثير دو نوع تراش بر استحکام شکست لامينيتهاي ساخته شده از کامپازيت تقويت شده با فيبر و سراميک :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد

تعداد صفحات :10

مقدمه: یکی از درمانهای شایع برای اصلاح بدرنگی و شکل نامناسب دندانهای قدامی، ونیر می باشد. دو نوع طرح تراش اساسی برای ونیرهای کامل وجود دارد: تراش پنجره ای و تراش پوشاننده لبه اینسایزال. هدف از این مطالعه مقایسه اثر دو طرح جدید تراش بر استحکام شکست و گیر لامینیت، با طرح تراش کانونشنال بود.مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی آزمایشگاهی تعداد 54 دندان سانترال و لترال ماگزیلاری و مندیبولار کشیده شده انسان انتخاب شدند. نمونه ها به سه گروه اصلی 18 تایی که هر کدام دارای دو زیر گروه 9 تایی بودند، تقسیم شدند: در گروه اول تراش سطح لبیال دندان بدون باکس به روش Incisal lap انجام شد. در گروه دوم تراش سطح لبیال با باکس لبیالی در مزیال و دیستال صورت گرفت. و در گروه سوم تراش سطح لبیال با باکس پروگزیمالی در مزیال و دیستال انجام گردید. در زیر گروه اول هر گروه لامینیت کامپازیتی غیرمستقیم ساخته شد و در زیر گروه دوم لامینیت سرامیکی. بعد از سمان کردن لامینیتها توسط سمان رزینی دوآل کیور Rely X ARC، استحکام شکست آنها توسط دستگاه Zwick و نوع شکست توسط استرئومیکروسکوپ تعیین گردید. سپس جهت آنالیز داده ها از آزمونهای واریانس یک طرفه و دوطرفه، توکی و T-student استفاده شد.یافته ها: بین استحکام شکست لامینیتهای ساخته شده از دو ماده مختلف در سه نوع طرح تراش، اختلاف آماری معنی دار وجود داشت(P=0.016). . در لامینیت های کامپازیت بین استحکام شکست گروه اول و دوم تفاوت معنی داری وجود داشت و بیشترین استحکام شکست مربوط به گروه اول بود(P=0.019) . در لامینیت های سرامیکی، بین استحکام شکست سه نوع طرح تراش مختلف، تفاوت آماری معنی داری وجود نداشت ولی از نظر میانگین بیشترین استحکام شکست مربوط به گروه دوم می باشد(P=0.055) . بین نوع شکست و نوع تراش در دو ماده مختلف لامینیت، ارتباط آماری معنی داری وجود نداشت.نتیجه گیری: با توجه به داده های این مطالعه می توان نتیجه گرفت که هنگام انجام تراش سطح لبیال دندان به روش Ineisal lap بدون باکس، استحکام شکست لامینیتهای کامپازیت بیشتر از لامینیتهای سرامیکی بوده و در صورت انجام تراش سطح لبیال دندان با باکس لبیالی، استحکام شکست لامینیتهای سرامیکی بیشتر از لامینیتهای کامپازیت FRC می باشد.
كلید واژه: استحکام شکست، لامینیت، باکس لبیالی، باکس پروگزیمالی

لینک کمکی