فایل word نقش ارزيابي بازآرايي ژني زنجيره سنگين ايمونوگلوبولين توسط IgHPCR) PCR) در تشخيص موارد مشكوك لنفوم هاي غير هوچكين از نوع سلول B

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

فایل word نقش ارزيابي بازآرايي ژني زنجيره سنگين ايمونوگلوبولين توسط IgHPCR) PCR) در تشخيص موارد مشكوك لنفوم هاي غير هوچكين از نوع سلول B دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word نقش ارزيابي بازآرايي ژني زنجيره سنگين ايمونوگلوبولين توسط IgHPCR) PCR) در تشخيص موارد مشكوك لنفوم هاي غير هوچكين از نوع سلول B کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word نقش ارزيابي بازآرايي ژني زنجيره سنگين ايمونوگلوبولين توسط IgHPCR) PCR) در تشخيص موارد مشكوك لنفوم هاي غير هوچكين از نوع سلول B،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word نقش ارزيابي بازآرايي ژني زنجيره سنگين ايمونوگلوبولين توسط IgHPCR) PCR) در تشخيص موارد مشكوك لنفوم هاي غير هوچكين از نوع سلول B :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : فصلنامه پژوهشي خون

تعداد صفحات :14

سابقه و هدف: در پاره ای از موارد لنفوم های بدخیم منظره مورفولوژیكی شبیه فرآیندهای واكنشی دارند و تشخیص قطعی آن ها با استفاده از روش های مرسوم هیستوپاتولوژیك دشوار است. یكی از بهترین روش های تشخیص، تعیین وجود جمعیت های سلولی مونوكلونال در نمونه های بیماران است، زیرا وجود این سلول های دارای بازآرایی كلونال مطرح كننده وجود بدخیمی است. با استفاده از PCR می توان بازآرایی ژنی زنجیره سنگین ایمونوگلوبولین را بررسی كرد و جمعیت های كلونال لنفوسیت ها را مورد شناسایی قرار داد.مواد وروش ها: مطالعه انجام شده از نوع تحلیلی بود. در مطالعه حاضر بلوك های پارافینه یا نمونه آسپیراسیون مغز استخوان 12 بیمار با تشخیص هیستوپاتولوژیك غیر قطعی یا مشكوك به لنفوم مورد بررسی قرار گرفت. پس از استخراج DNA و انجام كنترل كیفی با استفاده از آغازگرهای ناحیه ثابت FR3 و JH، مناطق CDR3 ژن زنجیره سنگین ایمونوگلوبولین مورد تكثیر قرار گرفت. محصولات PCR پس از آنالیز هترودوبلكس روی ژل پلی آكریل آمید الكتروفورز شده و با رنگ آمیزی نقره مشاهده گردید.یافته ها: 75% بیماران مطالعه حاضر دارای بازآرایی كلونال و 6/16% دارای الگوی پلی كلونال بودند. یكی از بیماران پس از تكرار متوالی PCR دارای باند ضعیف در پس زمینه اسمیر بود و در نهایت مشكوك گزارش گردید.نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر به طور كلی با مطالعات انجام شده در سایر كشورها مطابقت دارد و نشان می دهد بررسی بازآرایی كلونال ژن IgH با استفاده از PCR، روش مفیدی برای ارزیابی موارد مشكوك لنفوم غیر هوچكین است. به عبارت دیگر با كنار یكدیگر قرار دادن اطلاعات حاصل از بررسی هیستوپاتولوژیك و بررسی مولكولی، دستیابی به تشخیص قطعی در موارد مشكوك به لنفوم تسهیل خواهد شد.
كلید واژه: لنفوم های سلول B، زنجیره سنگین ایمونوگلوبولین، بازآرایی ژن

لینک کمکی