فایل word بيان ژن هاي خود بازسازي Sox-9 ،Bmi-1 ،Nucleostemin ،Nanog ،Sox-2، Oct-4 در سلول هاي بنيادين مزانشيمي وريد بند ناف انسان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word بيان ژن هاي خود بازسازي Sox-9 ،Bmi-1 ،Nucleostemin ،Nanog ،Sox-2، Oct-4 در سلول هاي بنيادين مزانشيمي وريد بند ناف انسان دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word بيان ژن هاي خود بازسازي Sox-9 ،Bmi-1 ،Nucleostemin ،Nanog ،Sox-2، Oct-4 در سلول هاي بنيادين مزانشيمي وريد بند ناف انسان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word بيان ژن هاي خود بازسازي Sox-9 ،Bmi-1 ،Nucleostemin ،Nanog ،Sox-2، Oct-4 در سلول هاي بنيادين مزانشيمي وريد بند ناف انسان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word بيان ژن هاي خود بازسازي Sox-9 ،Bmi-1 ،Nucleostemin ،Nanog ،Sox-2، Oct-4 در سلول هاي بنيادين مزانشيمي وريد بند ناف انسان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : فصلنامه پژوهشي خون

تعداد صفحات :13

سابقه و هدف: سلول های بنیادین با دو ویژگی كلیدی توانایی خودبازسازی و پر توان بودن آن ها تعریف می شوند. از آن جا كه مكانیسم های كنترل كننده خودبازسازی در سلول های بنیادین مختلف می تواند متفاوت باشد، بررسی بیان ژن های مسؤول خودبازسازی در سلول های مختلف دارای اهمیت بسیار زیادی است. سلول های بنیادین بند ناف به تازگی مورد توجه زیادی قرار گرفته اند، چرا كه این سلول ها دارای مزایای زیادی نسبت به سایر سلو ل های بنیادین، برای استفاده در روش های سلول درمانی هستند. هدف از انجام مطالعه حاضر، بررسی بیان ژن های خودبازسازی Oct-4، Sox2، Nanog، Bmi-1، Sox-9 و Nucleostemin در سلول های بنیادین مزانشیمی جدا شده از ورید بند ناف انسان می باشد.مواد و روش ها: مطالعه انجام شده از نوع تجربی بود. بند ناف ها در شرایط استریل جداسازی و در بافر HBSS به آزمایشگاه انتقال یافتند. سلول های بنیادین مزانشیمی به وسیله تیمار با آنزیم كلاژناز استخراج و بر اساس توانایی چسبیدن به ظروف پلاستیكی و در محیط DMEM حاوی15 FBS كشت داده شدند. سپس ماركرهای سطحی CD105، CD45، HLA-DR، CD166، CD54 و CD34 در این سلول ها بررسی شد و نهایتا بیان ژن های مسوول خودبازسازی با استفاده از روش های RT-PCR و ایمونوسیتوشیمی مورد مطالعه قرار گرفت. یافته ها: بررسی فلوسایتومتری ماركرهای سطحی سلول های جداسازی شده نشان داد كه این سلول ها برای ماركر CD105 ( SH2 )(98%) مثبت و برای ماركرهای CD34 (%0)، CD54 (%1)، CD45 (%0)، CD106 (%0)، CD166 (%1) و HLA-DR (%0) منفی هستند. هم چنین بررسی های انجام شده، برای اولین بار بیان ژن های Oct-4، Nanog، Nucleostemin، Bmi-1 و Sox-9 و عدم بیان ژن Sox-2 را در سلول های بنیادین مزانشیمی ورید بند ناف انسان نشان داد. نتیجه گیری: نتایج حاصله نشان می دهد مكانیسم هایی كه هم اكنون برای عملكرد ژن های Oct-4، Sox-2 و Nanog شناخته شده است، تنها مكانیسم ممكن برای تنظیم خودبازسازی از طریق این ژن ها نیست، بلكه تركیبی از ژن های دخیل در تنظیم خودبازسازی سلول های بنیادین جنینی و بالغ نیز می تواند برای تنظیم خودبازسازی سلول های بنیادین مورد استفاده قرار بگیرد.
كلید واژه: سلول های بنیادین مزانشیمی، بند ناف، ایمونوسیتوشیمی، PCR

لینک کمکی