فایل word روش هاي تشخيص آلودگي ميكروبي در فرآورده هاي تغليظ شده پلاكت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word روش هاي تشخيص آلودگي ميكروبي در فرآورده هاي تغليظ شده پلاكت دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word روش هاي تشخيص آلودگي ميكروبي در فرآورده هاي تغليظ شده پلاكت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word روش هاي تشخيص آلودگي ميكروبي در فرآورده هاي تغليظ شده پلاكت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word روش هاي تشخيص آلودگي ميكروبي در فرآورده هاي تغليظ شده پلاكت :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : فصلنامه پژوهشي خون

تعداد صفحات :13

سابقه و هدف: فرآورده های خونی خصوصا پلاكت ها، طی فرآیند تهیه و تولید در معرض آلودگی قرار می گیرند. مواردی از سپتی سمی و حتی شـوك و مـرگ ناشی از تزریق فرآورده های خونی خصوصا پلاكت كه شرایط نگهداری در حرارت محیط (2 ± 22°C) را دارد، دیده شده است. در این تحقیق چهار روش تشخیص میكروبی روی 12 واحد پلاكت كه توسط باكتری های شناخته شده با تعداد معین آلوده شده اند، با هم مورد مقایسه قرار گرفتند.مواد و روش ها: مطالعه انجام شده از نوع توصیفی بود. تعداد 12 واحد پلاكت كنسانتره در حداقل فاصله زمانی پس از تولید، تهیه شد. به 10 عدد از كیسه های پلاكت به طور جداگانه باكتری های استافیلوكوك اپیدرمیدیس واشریشیا كولی با تعداد 150، 15 و 5/1 عدد در هر میلی لیتر تزریق شده و دو كیسه نیز به عنوان شاهد در نظر گرفته شدند. كیسه هـای پلاكـت در حـرارت محیـط (±2 22°C) نگهـداری شـده، در فـواصل زمانی 24 ساعت تا 5 روز، از كیسـه در شرایـط استریل نمونه برداری شد. بـه چهـار روش زیـر نمونه هـا بـررسی شـدند: 1- كشـت 2- اندازه گیری pH توسط pH متر الكتریكی 3- اندازه گیری میزان گلوكز 4- تهیه اسمیر و رنگ آمیزی گرم.یافته ها: میانگین میزان pH دركیسه های پلاكت آلوده شده سیر نزولی بسیار منظمی را نشان داد، چنانچه در روز پنجم به طور میانگین به 2/6 رسید. اما در میزان pH كیسه های شاهد تغییرات نزولی بسیار مختصر بود. مقدار گلوكز اولیه كیسه های پلاكت به دلیل استفاده از دكستروز از نظر مقدار، بالاتر از 200 میلی گرم درصد بود. در كیسه هایی كه توسط باكتری آلوده شده بودند نسبت به كیسه های شاهد مقدار گلوكز سیر تقریبا نزولی اما نه چندان منظم را نشان داد. بررسی های میكروب شناسی نشان داد كه واحدهای پلاكتی كه توسط اشریشیا كولی و استافیلوكوك اپیدرمیدیس با تعداد 150 عدد در هر میلی لیتر آلوده شده بودند همگی در روز دوم تحقیق كشت مثبت و اسمیر مثبت داشته اند. در واحدهایی كه با تعداد كمتری باكتری آلوده شده بودند، نتایج كشت و اسمیر پس از 3 یا 4 روز مثبت شدند. در مورد كیسه های پلاكت شاهد، تا پایان تحقیق از نظر كشت میكروبی و لام رنگ آمیزی، منفی باقی ماندند.نتیجه گیری: با توجه به بررسی های به عمل آمده و مقایسه نتایج حاصله، اندازه گیری pH كیسه های حاوی پلاكت تغلیظ شده سریع ترین روش برای تشخیص آلودگی میكروبی در فرآورده های خونی می باشد. البته جهت مقایسه بین مقادیر به دست آمده بایستی میزان میانگین pH پلاكت تغلیظ شده از قبل تعیین شده باشد.
كلید واژه: پلاكت، گلوكز، روش كشت

لینک کمکی