فایل word بررسي شيوع مصرف مواد در دانش آموزان دبيرستاني استان گيلان در سال تحصيلي 85-1384

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word بررسي شيوع مصرف مواد در دانش آموزان دبيرستاني استان گيلان در سال تحصيلي 85-1384 دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word بررسي شيوع مصرف مواد در دانش آموزان دبيرستاني استان گيلان در سال تحصيلي 85-1384  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word بررسي شيوع مصرف مواد در دانش آموزان دبيرستاني استان گيلان در سال تحصيلي 85-1384،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word بررسي شيوع مصرف مواد در دانش آموزان دبيرستاني استان گيلان در سال تحصيلي 85-1384 :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان

تعداد صفحات :17

مقدمه: الگوی جمعیتی در استان گیلان همانند سایر مناطق كشور افزایش بارز جمعیت جوان را نشان می دهد. با توجه به شیوع بالای مصرف مواد مخدر و تاثیر مخرب آن در نوجوانان و همچنین کاستی های مطالعات قبلی، بررسی فراگیر فراوانی استفاده از مواد در این گروه سنی ضروری به نظر می رسد.هدف: تعیین شیوع مصرف مواد در دانش آموزان دبیرستانی استان گیلان در سال های 1385-1384.مواد و روش ها: این پژوهش به صورت توصیفی و مقطعی در 1950 دانش آموز دبیرستانی دختر و پسر در مدارس دولتی و غیرانتفاعی استان گیلان انجام شد. حجم نمونه به شیوه خوشه ای طبقه بندی شده برآورد شده و اطلاعات توسط پرسشنامه برای سنجش متغیرهای دموگرافی (گروه سنی، جنس، نوع مدرسه، پایه تحصیلی و رتبه تولد در خانواده)، مصرف مواد و نوع ماده مصرفی، انگیزه اولین مصرف، آخرین زمان مصرف، تناوب مصرف و میزان تحصیلات پدر و مادر جمع آوری شد.نتایج: در 457 نفر (%23.7) از دانش آموزان حداقل یك بار مصرف مواد با احتساب سیگار و در 246 نفر (%12.8) یك بار مصرف مواد بدون احتساب آن وجود داشت. شیوع مصرف مواد در کل دانش آموزان عبارت بود از: سیگار %20، الکل %10.5، اپیوم %2.4، اکستازی %2.1، حشیش %2 و هروئین %0.3. ارتباط معنی دار بین مصرف الكل (p=0.0001)،تریاك (p=0.0162)، اكستازی (p=0.0081)،حشیش p=0.0001)) و سیگار (p=0.0001) و جنس وجود داشت. نتیجه گیری: بین مصرف سیگار، الكل، تریاك، اكستازی و حشیش بین پسران و دختران دبیرستانی تفاوت معنی دار وجود داشت در حالی كه این تفاوت در مصرف هروئین وجود نداشت. بین افزایش سن و پایه تحصیلی بالاتر در پسران و همچنین مصرف سیگار در اعضای خانواده دانش آموزان با مصرف سیگار و مواد در آنان ارتباط معنی داری دیده شد. بین مصرف سیگار و مواد با رتبه تولد، تحصیلات والدین و نوع مدرسه ارتباطی بدست نیامد.
كلید واژه: دانش آموزان، مواد مخدر، میزان همه گیری

لینک کمکی