فایل word ارزيابي مقايسه اي آموزش ورزش و توصيه هاي ارگونومي در درمان كمردرد مزمن: يك مطالعه باليني تصادفي در پرستاران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word ارزيابي مقايسه اي آموزش ورزش و توصيه هاي ارگونومي در درمان كمردرد مزمن: يك مطالعه باليني تصادفي در پرستاران دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word ارزيابي مقايسه اي آموزش ورزش و توصيه هاي ارگونومي در درمان كمردرد مزمن: يك مطالعه باليني تصادفي در پرستاران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word ارزيابي مقايسه اي آموزش ورزش و توصيه هاي ارگونومي در درمان كمردرد مزمن: يك مطالعه باليني تصادفي در پرستاران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word ارزيابي مقايسه اي آموزش ورزش و توصيه هاي ارگونومي در درمان كمردرد مزمن: يك مطالعه باليني تصادفي در پرستاران :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان

تعداد صفحات :12

مقدمه: هر ساله یك سوم عوارض شغلی را اختلال عضلانی - اسكلتی به خود اختصاص می دهند که كمردرد شایع ترین آنهاست. به رغم مداخله های درمانی زیاد برای درمان كمردرد، هنوز توافق کلی در مورد موثرترین روش درمانی وجود ندارد. این تحقیق به مقایسه تاثیر دو روش آموزش ورزش و توصیه های ارگونومی بر كاهش شدت كمردرد و ناتوانی حاصل از آن می پردازد.هدف: هدف از این مطالعه ارزیابی مقایسه ای آموزش ورزش و توصیه های ارگونومیکی در درمان کمر درد مزمن در پرستاران شاغل استان مازندران می باشد.مواد و روش ها: تحقیق از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی است که در آن 236 پرستار دچار کمردرد به طور تصادفی در 4 گروه قرار گرفتند. در گروه های مورد، به گروه اول، آموزش توام ورزش و توصیه های ارگونومی به گروه دوم، آموزش ورزش و به گروه سوم توصیه های ارگونومی شد. گروه چهارم به عنوان شاهد انتخاب شدند و مداخله ای دریافت نکردند. شدت درد و ناتوانی ناشی از كمردرد، یك و شش ماه و سپس یکسال پس از مداخله اندازه گیری و تجزیه و تحلیل شد.نتایج: میانگین شدت درد و درصد ناتوانی در هر یک از پیگیری ها (1، 3، 6 ماه و سپس یکسال بعد از مداخله) در 4 گروه، با آزمون ANOVA اختلاف معنی دار نشان داد (P<0.001). آزمون Repeated Measurements روند بهبود میانگین شدت درد و درصد ناتوانی را در هر سه گروه نشان داد (P<0.01). تفاوت معنی دار در میانگین شدت درد و درصد ناتوانی، در 4 مرحله پیگیری در گروه شاهد دیده نشد. همچنین آزمون Dunnet تفاوت میزان بهبود درد و ناتوانی سه گروه مورد با شاهد را معنی دار نشان داد (P<0.0001 در هر مورد).نتیجه گیری: آموزش ورزش و توصیه های ارگونومیكی می تواند تاثیر معنی دار بركاهش درد و ناتوانی ناشی از کمردرد داشته باشد. بنابراین انجام ورزش های منظم و رعایت اصول ارگونومیک در حین انجام خدمات پرستاری و تاکید بر تداوم آن توصیه می شود.
كلید واژه: پرستاران، کمردرد، مهندسی محیط کار انسان، ورزش درمانی

لینک کمکی