فایل word تعيين مناسب ترين روش برآورد رسوب معلق در ايستگاه هيدرومتري قزاقلي رودخانه گرگانرود

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

فایل word تعيين مناسب ترين روش برآورد رسوب معلق در ايستگاه هيدرومتري قزاقلي رودخانه گرگانرود دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word تعيين مناسب ترين روش برآورد رسوب معلق در ايستگاه هيدرومتري قزاقلي رودخانه گرگانرود کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word تعيين مناسب ترين روش برآورد رسوب معلق در ايستگاه هيدرومتري قزاقلي رودخانه گرگانرود،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word تعيين مناسب ترين روش برآورد رسوب معلق در ايستگاه هيدرومتري قزاقلي رودخانه گرگانرود :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم كشاورزي و منابع طبيعي

تعداد صفحات :12

اطلاعات دقیق و صحیح از فرسایش در کشور ما بسیار کم است و بین اندازه گیری ها و برآوردهای انجام شده نیز اختلافات زیادی مشاهده می شود. جوان بودن تحقیقات این رشته و فقدان اندازه گیری های دراز مدت فرسایش مانع از دستیابی به اعداد قابل اعتماد در این زمینه شده است. در چنین شرایطی می توان از میزان رسوب دهی خروجی حوضه ها به منظور برآورد نسبی وضعیت فرسایش و تلفات خاک در حوضه های آبخیز بالا دست استفاده نمود. روش اندازه گیری روزانه بار معلق که بر پایه اندازه گیری غلظت رسوب معلق و بده جریان استوار است، روشی مطمئن است ولی مستلزم اندازه گیری پیوسته بوده و معمولا تنها برای رودخانه های مهم و دایمی مقدور می باشد. در تحقیق حاضر به منظور انتخاب مناسب ترین روش برآورد رسوب معلق در ایستگاه هیدرومتری قزاقلی واقع بر رودخانه گرگانرود، 3595 داده متناظر دبی جریان و دبی رسوب در طی دوره آماری سال های 1350 الی 1382 جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با برقراری رابطه بین مقادیر متناظر دبی آب و دبی رسوب بر اساس پنج مدل خطی، خطی شکسته (چند خطی)، حد وسط دسته ها، فصلی و ماهانه، اقدام به انتخاب مدل مناسب که دارای بهترین قابلیت پیش بینی باشد بر اساس شاخص های آماری گردید. به این منظور، از شاخص های میانگین مربعات خطا و ضریب تبیین استفاده شد. جهت مقایسه مقدار رسوب برآورد شده به كمك مدل های مختلف، با مقادیر اندازه گیری شده در طی یک دوره یک ماهه از جریان، از شاخص آماری میانگین درصد خطای نسبی (RME) استفاده گردید. نتایج نشان داد مدل حد وسط دسته ها در بین مدل های مورد آزمون دارای كمترین میزان میانگین مربعات خطا بوده و بهترین قابلیت پیش بینی را در برآورد رسوب ایستگاه مورد مطالعه داراست. بر اساس نتایج به دست آمده پیشنهاد می شود که نمونه برداری از جریان های سیلابی در فواصل زمانی کوتاه تر و به تعداد بیشتر صورت پذیرد. در ضمن، با توجه به خطای زیاد مدل یك خطی نسبت به سایر روش های مورد مطالعه، پیشنهاد می شود که در بکارگیری این روش بازنگری شده و از روش هایی كه خطای كمتری در برآورد رسوب دارند، استفاده شود.
كلید واژه: رسوب معلق، منحنی سنجه رسوب، میانگین درصد خطای نسبی، گرگانرود، ایستگاه هیدرومتری قزاقلی

لینک کمکی