فایل word برآورد عمق بحراني در مقاطع مرکب روباز با درنظر گرفتن اثر انتقال ممنتوم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

فایل word برآورد عمق بحراني در مقاطع مرکب روباز با درنظر گرفتن اثر انتقال ممنتوم دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word برآورد عمق بحراني در مقاطع مرکب روباز با درنظر گرفتن اثر انتقال ممنتوم کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word برآورد عمق بحراني در مقاطع مرکب روباز با درنظر گرفتن اثر انتقال ممنتوم،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word برآورد عمق بحراني در مقاطع مرکب روباز با درنظر گرفتن اثر انتقال ممنتوم :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم كشاورزي و منابع طبيعي

تعداد صفحات :16

در تجزیه و تحلیل هیدرولیکی مقاطع مرکب روباز محاسبه عمق بحرانی اهمیت بسزایی دارد. روش های متفاوتی از جمله مقطع واحد، روش سنتی یا تجزیه مقطع، روش انرژی، روش ممنتوم و روش عدد فرود وزنی را می توان جهت برآورد تعداد و مقدار این اعماق بکار گرفت. در کلیه این روش ها اثر انتقال ممنتوم ناشی از وجود تغییرات عرضی سرعت بین مقطع اصلی و سیلاب دشت ها در نظر گرفته نشده است. این پدیده که تحت عنوان اثر متقابل تشریح می گردد مبهم و پیچیده بوده و نتایج كار محققین تا به امروز منجر به معرفی و پیشنهاد یك روش جامع و كاربردی كه قابلیت استفاده در طراحی و مطالعه مجاری با مقطع مركب را داشته باشد، نشده است. روش سنتی سرعت متوسط را در مقطع اصلی بیشتر از و در سیلاب دشت ها کمتر از مقدار واقعی محاسبه می کند. در این مقاله روش یک بعدی اصلاحی جهت برآورد عمق بحرانی با در نظر گرفتن اثر متقابل، ارایه شده است. در این مطالعه سرعت متوسط جریان در نواحی مقطع اصلی و دشت سیلابی و به تبع آن دبی های جریی و کل با استفاده از روشی موسوم به کوهیرنس تصحیح گردیده است. نتایج نشان می دهد که روش سنتی یا تجزیه مقطع عمق بحرانی و انرژی مخصوص بیشتری را نسبت به سایر روش ها ارایه می کند. این افزایش به شکل هندسی و شرایط هیدرولیکی جریان وابسته بوده و از چند میلی متر در مقیاس های آزمایشگاهی کوچک، تا ده ها سانتی متر در رودخانه ها متغیر است. دامنه تغییرات در مقدار حداقل انرژی مخصوص نسبت به مقدار عمق بحرانی بیشتر است.
كلید واژه: مقطع مرکب، عمق بحرانی، روش تجزیه مقطع، کوهیرنس، روش یک بعدی اصلاحی

لینک کمکی