فایل word كموراديوتراپي پيش از ازوفاژكتومي ترانس هياتال در مبتلايان به كارسينوم سلول سنگفرشي مري- پيش مطالعه باليني غير تصادفي مرحله 1 در بيمارستان امام خميني (ره) تبريز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

فایل word كموراديوتراپي پيش از ازوفاژكتومي ترانس هياتال در مبتلايان به كارسينوم سلول سنگفرشي مري- پيش مطالعه باليني غير تصادفي مرحله 1 در بيمارستان امام خميني (ره) تبريز دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word كموراديوتراپي پيش از ازوفاژكتومي ترانس هياتال در مبتلايان به كارسينوم سلول سنگفرشي مري- پيش مطالعه باليني غير تصادفي مرحله 1 در بيمارستان امام خميني (ره) تبريز کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word كموراديوتراپي پيش از ازوفاژكتومي ترانس هياتال در مبتلايان به كارسينوم سلول سنگفرشي مري- پيش مطالعه باليني غير تصادفي مرحله 1 در بيمارستان امام خميني (ره) تبريز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word كموراديوتراپي پيش از ازوفاژكتومي ترانس هياتال در مبتلايان به كارسينوم سلول سنگفرشي مري- پيش مطالعه باليني غير تصادفي مرحله 1 در بيمارستان امام خميني (ره) تبريز :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز

تعداد صفحات :9

زمینه و اهداف: با انتشار نتایج امیدوار كننده متعدد در زمینه نقش كمورادیوتراپی قبل از عمل ازوفاژكتومی در درمان كارسینوم سلول سنگفرشی مری، بسیاری از مراكز تحقیقاتی به استفاده از این روش در درمان این بیماران روی آورده اند. هدف از این مطالعه ارزیابی امكان انجام این روش در بیماران انتخاب شده ما است.روش بررسی: در این مطالعه بالینی آینده نگر فاز I كه از اول فروردین 1382 لغایت 31 خرداد 1383 در بخش جراحی بیمارستان امام خمینی تبریز انجام شده است. 10 بیمار (7 نفر مذكر، 3 نفر مونث؛ 58.4±2.5 سال) مبتلا به مرحله III و IVA كارسینوم سلول سنگفرشی ناحیه تحتانی مری توراسیك، بعد از انفوزیون 1000 میلی گرم به ازا هر مترمربع بدن در هر روز 5- فلورواوراسیل در روزهای 1 تا 4 و 75 میلیگرم به ازا هر مترمربع سیس پلاتین در روز 1 و انجام رادیوتراپی خارجی در روزهای 1 تا 6 مجموعا به میزان 1800 گری، در روزهای 7 تا 10 تحت عمل جراحی ازوفاژكتومی ترانس هیاتال قرار داده شدند و نتایج حاصله با یك گروه شاهد 61 نفری از بیماران همین مركز كه به صورت گذشته نگر انتخاب شده بودند مقایسه گردید. دو گروه از نظر سن، جنس، مدت زمان و شدت دیسفاژی، میزان تمایز و مرحله بندی تومور با هم تفاوتی نداشتند (P>0.05).یافته ها: هیچ موردی از پاسخ كامل پاتولوژیك در این بیماران مشاهده نشد. یكی از بیماران بدلیل لكوپنی شدید و سپسیس و دیگری به دلیل پارگی ورید آزیگوس فوت كرد. سایر عوارض عبارت بود از: شیلوتوراكس (10%)، فلج نسبی عصب راجعه (10%)، عفونت سطحی انسیزیون گردن (10%)، تمام بیماران در بین روزهای 11 تا 16 دچار لكوپنی خفیف تا متوسط (2600±400 در میلی متر مكعب) شدند. زمان كلی بستری بخش مراقبتهای ویژه بعد از عمل 2.2±0.5 روز و زمان كل بستری بیمارستانی بعد از عمل 15.7±1.8روز، میزان مورتالیته كلی 20% و میزان موربیدیته كلی 50% بود كه با گروه شاهد تفاوتی نداشت (P>0.05). میزان ترانسفوزیون خون بعد از عمل 5.3±0.8 واحد بود كه از گروه كنترل بیشتر بود (P<0.05).نتیجه گیری: مورتالیته و موربیدیته قبل و بعد از عمل جراحی این روش درمانی در مقایسه با گروه شاهد قابل قبول است و ما می توانیم این روش را در مطالعات بعدی فاز II و III جهت تعیین اثرات طولانی مدت آن به كار بگیریم.
كلید واژه: ازوفاژكتومی ترانس هیاتال، كارسینوم سلول سنگفرشی، كمورادیوتراپی قبل از عمل

لینک کمکی