فایل word نقش کانالهاي پتاسيمي و فاکتور هيپرپولاريزه کننده مشتق از آندوتليوم در اثر شل کنندگي 17بتا-استراديول در وريد سافن انساني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word نقش کانالهاي پتاسيمي و فاکتور هيپرپولاريزه کننده مشتق از آندوتليوم در اثر شل کنندگي 17بتا-استراديول در وريد سافن انساني دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word نقش کانالهاي پتاسيمي و فاکتور هيپرپولاريزه کننده مشتق از آندوتليوم در اثر شل کنندگي 17بتا-استراديول در وريد سافن انساني  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word نقش کانالهاي پتاسيمي و فاکتور هيپرپولاريزه کننده مشتق از آندوتليوم در اثر شل کنندگي 17بتا-استراديول در وريد سافن انساني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word نقش کانالهاي پتاسيمي و فاکتور هيپرپولاريزه کننده مشتق از آندوتليوم در اثر شل کنندگي 17بتا-استراديول در وريد سافن انساني :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم دارويي (pharmaceutical sciences)

تعداد صفحات :16

زمینه و هدف: یکی از مکانیسم های مهم حفاظتی استروژن در قلب و عروق اثر گشاد کنندگی استروژنها در عروق خونی است. این تحقیق برای بررسی مکانیسم اثر شل کنندگی 17بتا-استرادیول در ورید سافن انسانی طراحی گردید.روشها: ورید سافن انسانی از اتاق عمل مرکز قلب شهید مدنی تبریز تهیه شد. نقش کانال های پتاسیمی و فاکتور هیپرپولاریزه کننده مشتق از آندوتلیوم، در اثر شل کنندگی استرادیول با انکوباسیون حلقه های ورید در حضور بلوکه کننده های کانال های پتاسیمی: گلی بنکلامید، 4-آمینوپیریدین، تترااتیل آمونیوم (در غلظت های پایین 1mM و بالا 10mM) باریم کلراید و مصرف همزمان کاریبدوتوکسین و آپامین مطالعه شد. برای ارزیابی نقش آندوتلیوم در اثر مهاری تترااتیل آمونیوم (10mM) در اثر شلی استرادیول آزمایش در بافت های فاقد آندوتلیوم تکرار گردید.یافته ها: تترااتیل آمونیوم، 4-آمینوپیریدین و گلی بنکلامید در اثر شل کنندگی استرادیول در انقباض ناشی از PGF2a تاثیری نداشتند. تترااتیل آمونیوم که در غلظت های بالاتر بعنوان مهار کننده کانال های پتاسیم با هدایت کم (SKCa) و کانال های پتاسیم با هدایت متوسط (IKCa) تحریک شونده با کلسیم، عمل می کند بطور معنی داری اثر شل کنندگی استرادیول را مهار کرد. این اثر مهاری وابسته به اندوتلیوم بود و با تخریب اندوتلیوم از بین رفت. در بافت های اندوتلیوم دار مصرف همزمان کاریبدوتوکسین و آپامین یا باریم اثر شل کنندگی عروقی استروژن را بطور معنی داری مهار کرد.نتیجه گیری: این یافته ها نشان می دهد که آزادی فاکتور هیپرپولاریزه کننده مشتق از آندوتلیوم که با شرکت کانال های پتاسیمی حساس به کاریبدوتوکسین و آپامین و یون پتاسیم انجام می شود در اثر شل کنندگی 17بتا-استرادیول در ورید سافن انسانی نقش دارد.
كلید واژه: کانال پتاسیم، فاکتور هیپرپلاریزه کننده مشتق از آندوتلیوم، استرادیول، ورید سافن انسانی

لینک کمکی