فایل word بررسي پلي مورفيسم آپوليپوپروتئين E در ارتباط با ميزان چاقي در مطالعه قند و ليپيد تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word بررسي پلي مورفيسم آپوليپوپروتئين E در ارتباط با ميزان چاقي در مطالعه قند و ليپيد تهران دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word بررسي پلي مورفيسم آپوليپوپروتئين E در ارتباط با ميزان چاقي در مطالعه قند و ليپيد تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word بررسي پلي مورفيسم آپوليپوپروتئين E در ارتباط با ميزان چاقي در مطالعه قند و ليپيد تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word بررسي پلي مورفيسم آپوليپوپروتئين E در ارتباط با ميزان چاقي در مطالعه قند و ليپيد تهران :




نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران

تعداد صفحات :8

مقدمه: ژن Apo E یکی از ژن های دخیل در متابولیسم لیپید می باشد که در چاقی نیز نقش دارد. از آنجا که بین پلی مورفیسم Apo E و چاقی ارتباط نشان داده است، این مطالعه جهت بررسی ارتباط این پلی مورفیسم با نمایه توده بدن به عنوان شاخص چاقی در جمعیت تهران انجام شد.مواد و روش ها: افراد شرکت کننده در مطالعه قند و لیپید تهران در سه گروه بر اساس نمایه توده بدن قرار گرفتند: BMI<25, 25£BMI<30, BMI³30 و از میان آنها در مجموع 329 نفر (150 نفر مرد، 179 نفر زن) در سه گروه که از نظر سن و جنس هماهنگ شده اند انتخاب شدند. میزان قند خون ناشتا، HDL-C، تری گلیسرید و کلسترول اندازه گیری شد و سایر فاکتورهای موثر در چاقی نیز مانند نمایه توده بدن و فشار خون مشخص گردیدند. یک قطعه از ژن موردنظر با استفاده از تکنیک PCR تکثیر شد سپس پلی مورفیسم موردنظر با استفاده از تکنیک RFLP مشخص شد (Hhal).یافته ها: فراوانی الل های آپولیپوپروتئین E در جمعیت مورد مطالعه از قانون هاردی واین برگ تبعیت کرد، فراوانی الل ها عبارت بود از: (0.851) E3, (0.065) E2 و (0.083) E4 و با نمایه توده بدن ارتباط معنی داری نشان نداد.نتیجه گیری: این یافته ها عدم ارتباط پلی مورفیسم Apo E را با افزایش نمایه توده بدن در افراد مورد مطالعه نشان می دهند.
كلید واژه: چاقی، نمایه توده بدن، پلی مورفیسم، Apo E

لینک کمکی