فایل word بررسي اثر سرکه سفيد بر قند خون ناشتا، هموگلوبين گليکوزيله و پروفايل ليپيدي موش هاي صحرايي سالم و ديابتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word بررسي اثر سرکه سفيد بر قند خون ناشتا، هموگلوبين گليکوزيله و پروفايل ليپيدي موش هاي صحرايي سالم و ديابتي دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word بررسي اثر سرکه سفيد بر قند خون ناشتا، هموگلوبين گليکوزيله و پروفايل ليپيدي موش هاي صحرايي سالم و ديابتي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word بررسي اثر سرکه سفيد بر قند خون ناشتا، هموگلوبين گليکوزيله و پروفايل ليپيدي موش هاي صحرايي سالم و ديابتي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word بررسي اثر سرکه سفيد بر قند خون ناشتا، هموگلوبين گليکوزيله و پروفايل ليپيدي موش هاي صحرايي سالم و ديابتي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران

تعداد صفحات :9

مقدمه: باتوجه به وجود شواهدی مبنی بر اثر سرکه در کاهش قند خون پس از غذا، این مطالعه با هدف بررسی اثر سرکه سفید بر قند خون ناشتا، هموگلوبین گلیکوزیله (HbA1c) و پروفایل لیپید موش های صحرایی سالم و دیابتی انجام شد.مواد و روش ها: موش های صحرایی نر به چهار گروه شاهد سالم، سالم با مصرف سرکه سفید، شاهد دیابتی و دیابتی با مصرف سرکه تقسیم بندی شدند. برای دیابتی شدن از داروی استرپتوزوسین استفاده شد. گروه های شاهد غذای استاندارد موش و گروه های مداخله مخلوط غذای استاندارد و سرکه سفید (6%) را به مدت چهار هفته دریافت نمودند. قند خون ناشتا و HbA1c و پروفایل لیپید قبل و بعد از مداخله اندازه گیری شدند.یافته ها: قند خون ناشتا و HbA1c در گروه های سالم و دیابتی با مصرف سرکه تغییر معنی داری نشان نداد. در گروه سالم با مصرف سرکه کاهش معنی دار LDL-C نسبت به قبل از مداخله و همچنین افزایش معنی دار HDL-C، نسبت به قبل از مداخله و نسبت به گروه شاهد سالم مشاهده شد. با مصرف سرکه نسبت های TG/HDL-C و LDL-C/HDL-C نیز به ترتیب %44.5 و %25.8 در گروه سالم کاهش یافتند. در گروه شاهد دیابتی افزایش معنی دار TG و کاهش معنی دار HDL-C مشاهده شد در حالی که سطح TG در گروه دیابتی که سرکه مصرف کرده بودند کاهش معنی داری را نشان داد. نسبت های TG/HDL-C و LDL-C/HDL-C در گروه دیابتی شاهد افزایش یافت اما این نسبت ها در گروه دیابتی که سرکه مصرف کرده بودند افزایش نشان نداد.نتیجه گیری: یافته های این بررسی نشان دادند که مصرف سرکه سفید به مدت چهار هفته در موش های صحرایی سالم و دیابتی موجب بهبود پروفایل لیپید می شود.
كلید واژه: سرکه، دیابت، پروفایل لیپید، گلوکز، هموگلوبین گلیکوزیله، موش صحرایی

لینک کمکی