فایل word خالص سازي كاروتنوئيدها و منوترپن آلدئيدهاي زعفران ايران و بررسي اثر هر يك بر ساختار DNA، هيستون H1 و كمپلكس H1-DNA

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word خالص سازي كاروتنوئيدها و منوترپن آلدئيدهاي زعفران ايران و بررسي اثر هر يك بر ساختار DNA، هيستون H1 و كمپلكس H1-DNA دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word خالص سازي كاروتنوئيدها و منوترپن آلدئيدهاي زعفران ايران و بررسي اثر هر يك بر ساختار DNA، هيستون H1 و كمپلكس H1-DNA  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word خالص سازي كاروتنوئيدها و منوترپن آلدئيدهاي زعفران ايران و بررسي اثر هر يك بر ساختار DNA، هيستون H1 و كمپلكس H1-DNA،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word خالص سازي كاروتنوئيدها و منوترپن آلدئيدهاي زعفران ايران و بررسي اثر هر يك بر ساختار DNA، هيستون H1 و كمپلكس H1-DNA :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران

تعداد صفحات :17

زعفران خوراكی (Crocus Sativus L.) دارای خواص بیولوژیكی متفاوتی از جمله خاصیت ضد سرطانی است. در این تحقیق، علاوه بر تخلیص مواد موثر زعفران، دو سازوكار عمده ملكولی در ارتباط با این خاصیت زعفران یعنی اثر بر DNA، هیستون و كمپلكس DNA H1- مورد بررسی قرار گرفت. كاروتنوئیدها (كروسین، كروستین و دی متیل كروستین) و آلدئیدهای منوترین (پیكروكروسین و سافرانال) موجود در زعفران ایران به عنوان اجزا اصلی، توسط روش های مختلفی جداسازی و خالص سازی شد. نتایج TLC و HPLCنشان داد كه كروسین و پیكروكروسین موجود در زعفران ایران به ترتیب از 4 و3 زیر نوع تشكیل شده است. بنابراین، جز اصلی و عمده كروسین ها و پیكروكروسین ها تخلیص شد و میان كنش هیستون H1 و DNA نه تنها با عصاره زعفران، بلكه با هر یك از پنج جز تخلیص شده از زعفران توسط روشهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت. در بررسی میان كنش زعفران و اجزا آن با DNA مشاهده شد كه اتصال تمام این لیگاندها از طریق اتصال به شیار كوچك صورت می گیرد و منجر به القا تغییرات ساختاری در DNA می شود. همچنین در بررسی اثر این لیگاندها بر ساختار هیستون H1 مشاهده شد كه این لیگاندها باعث فرونشانی نشر فلورسانس هیستون می شوند. با رسم نمودار اسكاچارد بر اساس فرونشانی نشر، مولفه های پیوندی n وK محاسبه گردید (n وK به ترتیب برابر0.54 و 2×10-5 بدست آمد). طیف دورنگ نمایی دورانی (CD) نشان داد كه این تركیبهای در غلظت كم با DNA میان كنش دارند كه موجب تغییر ساختار از B-DNA به C-DNA می شود، هر چند كه در غلظت های بالاتر، تغییر ساختاری بیشتری القا می گردد، یعنی رج بندی بازها از بین می رود. همچنین نتایج حاصل از بررسی میان كنش DNA –H1 درحضور و عدم حضور هر كدام از لیگاندهای فوق نشان داد كه در حضور این اجزا، میان كنش H1با DNA حدود 5 تا 22 درصد كاهش یافت كه بیشترین میزان كاهش، مربوط به سافرانال بود.
كلید واژه: كروسین، كروستین، دی متیل كروستین، پیكروكروسین، سافرانال، هیستونH1، DNA، میان كنش

لینک کمکی