فایل word هنجاريابي مقياس سنجش خودراهبري در يادگيري، در مورد دانش آموزان دختر دبيرستانهاي شهر اصفهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word هنجاريابي مقياس سنجش خودراهبري در يادگيري، در مورد دانش آموزان دختر دبيرستانهاي شهر اصفهان دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word هنجاريابي مقياس سنجش خودراهبري در يادگيري، در مورد دانش آموزان دختر دبيرستانهاي شهر اصفهان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word هنجاريابي مقياس سنجش خودراهبري در يادگيري، در مورد دانش آموزان دختر دبيرستانهاي شهر اصفهان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word هنجاريابي مقياس سنجش خودراهبري در يادگيري، در مورد دانش آموزان دختر دبيرستانهاي شهر اصفهان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : نوآوري هاي آموزشي

تعداد صفحات :27

پژوهش حاضر با هدف پایایی سنجی و اعتباریابی مقیاس خودراهبری در یادگیری فیشر و همكاران (2001) انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل كلیه دانش آموزان دختر دبیرستانهای شهر اصفهان بود. بر اساس جدول كوهن و همكاران (2001) 200 نفر از بین آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند و پرسشنامه خودراهبری بر روی آنها اجرا شد. پس از گردآوری داده ها، ضریب پایایی آزمون (0.82) محاسبه شد. تحلیل عاملی گویه های خودراهبری بیانگر آن بود كه بیش از 63 درصد واریانس نمرات یادگیری خودراهبر (توسط چهارده عامل) با مقیاس تحت اعتباریابی، تبیین می شود. پس از شش بار چرخش عوامل، همبستگی میان هر گویه با هر عامل در بهترین حالت مشخص شد و بر اساس آن سه عامل مطرح شده توسط سازندگان تست، استخراج و نامگذاری گردید. در نهایت می توان از این مقیاس برای سنجش میزان خودراهبری در یادگیری دانش آموزان دختر جهت انجام پژوهش های گوناگون و انتخاب روش تدریس متناسب شرایط دانش آموزان استفاده كرد و دانش آموزان را به یادگیرندگانی مادام العمر تبدیل نمود.
كلید واژه: خودراهبری در یادگیری، خود مدیریتی، خود كنترلی، رغبت برای یادگیری

لینک کمکی