فایل word بررسي فصلي آفلاتوكسين M1 در شير خام 15 كارخانه شركت صنايع شير ايران (پگاه)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word بررسي فصلي آفلاتوكسين M1 در شير خام 15 كارخانه شركت صنايع شير ايران (پگاه) دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word بررسي فصلي آفلاتوكسين M1 در شير خام 15 كارخانه شركت صنايع شير ايران (پگاه)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word بررسي فصلي آفلاتوكسين M1 در شير خام 15 كارخانه شركت صنايع شير ايران (پگاه)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word بررسي فصلي آفلاتوكسين M1 در شير خام 15 كارخانه شركت صنايع شير ايران (پگاه) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش و سازندگي

تعداد صفحات :10

آفلاتوكسین ها متابولیت های ثانویه قارچی با قابلیت های سرطان زایی، ناقص الخلقه زایی به ویژه از طریق تاثیر بر روی ژن سركوبگر P53 می باشند. از این گروه از سموم، آفلاتوكسین B1 از طریق آلودگی خوراك دام به برخی از انواع گونه های قارچ آسپرژیلوس كه مهمترین آن ها گونه های فلاووس و پارازیتیكوس می باشند، می توانند به آفلاتوكسین M1 تبدیل شده و به مصرف كنندگان منتقل گردد. در این بررسی كه در مدت یكسال اجرا شده است تعداد 319 واحد نمونه ای از شیر در 15 كارخانه تحت پوشش شركت پگاه در سراسر كشور در دو فصل زمستان و تابستان با استفاده روش نمونه گیری اخذ گردید. برای اندازه گیری آفلاتوكسین M1 از ستون ایمونوافینیتی HPLC استفاده گردید. 54% از نمونه ها آلوده تشخیص داده شدند و میانگین نمونه ها برابر با ppb و 0564/0 و میانه آن برابر با ppb و 0170/0 بوده است. انحراف معیار نمونه 1368/0 و واریانس آن 0187/0 بود. آلودگی بیش از 44 درصد از نمونه ها كمتر از 0.01ppbو در حدود 77 درصد از نمونه ها كمتر از ppbو 05/0 بودند. بر اساس تحلیل آماری، میزان آلودگی دامداری های صنعتی و مراكز جمع آوری با یكدیگر برابر بودند. عوامل فصل و محل كارخانه در میزان آلودگی تاثیر مستقیم داشتند و عامل نوع دامداری (مراكز جمع آوری یا دامداری صنعتی) به صورت غیرمستقیم و از طریق اثر متقابل با عامل فصل در میزان آلودگی اثر می گذارد.
كلید واژه: آفلاتوكسین M1، شیر خام، آسپرژیلوس

لینک کمکی