فایل word مطالعه خصوصيات مرفولوژيك، شاخص هاي فيزيولوژيك، عملكرد و اجزاي عملكرد دانه در ارقام بومي و اصلاح شده برنج (.Oryza sativa L)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word مطالعه خصوصيات مرفولوژيك، شاخص هاي فيزيولوژيك، عملكرد و اجزاي عملكرد دانه در ارقام بومي و اصلاح شده برنج (.Oryza sativa L) دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word مطالعه خصوصيات مرفولوژيك، شاخص هاي فيزيولوژيك، عملكرد و اجزاي عملكرد دانه در ارقام بومي و اصلاح شده برنج (.Oryza sativa L)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word مطالعه خصوصيات مرفولوژيك، شاخص هاي فيزيولوژيك، عملكرد و اجزاي عملكرد دانه در ارقام بومي و اصلاح شده برنج (.Oryza sativa L)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word مطالعه خصوصيات مرفولوژيك، شاخص هاي فيزيولوژيك، عملكرد و اجزاي عملكرد دانه در ارقام بومي و اصلاح شده برنج (.Oryza sativa L) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علوم زراعي ايران

تعداد صفحات :24

به منظور مطالعه شاخص های فیزیولوژیك و مرفولوژیك، عملكرد و اجزای عملكرد ارقام بومی و اصلاح شده برنج، در سال 1382 این آزمایش در موسسه تحقیقات برنج كشور در آمل در قالب طرح بلوك های كامل تصادفی با 3 تكرار انجام گرفت. تیمارها عبارت بودند از: 6 رقم اصلاح شده ایندیکا شامل ندا، فجر، دشت، شفق، پویا و خزر، 2 رقم اصلاح شده ژاپونیکا شامل اوندا، فوجی مینوری و 2 رقم بومی منطقه شامل طارم و رمضانعلی طارم. به علت اختلاف در الگوی رشد ارقام، از شاخص حرارتی درجه روز ـ رشد (GDD) جهت محاسبه شاخص های رشد استفاده گردید. علاوه بر شاخص های رشد (سرعت رشد محصول، سرعت رشد نسبی، سرعت فتوسنتز خالص، شاخص سطح برگ، نسبت سطح برگ، دوام سطح برگ و وزن مخصوص برگ) صفاتی از قبیل تعداد دستجات آوندی میانگره انتهائی، تعداد رگبرگ در برگ پرچم، مقدار كلروفیل برگ پرچم (SPAD value)، طول میانگره انتهایی، طول پدانكل، زاویه برگ پرچم، ارتفاع بوته و قابلیت پنجه زنی نیز مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد كه ارقام اصلاح شده نسبت به ارقام بومی، ماده خشک کل، سرعت رشد محصول، شاخص سطح برگ، نسبت سطح برگ و وزن مخصوص برگ بالاتری داشتند اما، سرعت رشد نسبی و سرعت فتوسنتز خالص در ارقام بومی بیشتر از ارقام اصلاح شده بود. رقم ندا با بیشترین شاخص سطح برگ (7/5) عملكرد دانه بالایی داشت. ارقامی با بیشترین و كمترین ماده خشک کل بیشترین و كمترین عملكرد دانه را نیز داشتند (به ترتیب ارقام اوندا و رمضانعلی طارم). در این آزمایش، ارقام بومی با ارتفاع بوته بالاتر و قابلیت پنجه زنی كمتر نسبت به ارقام اصلاح شده، عملكرد دانه پایینی داشتند. ارقام اصلاح شده در مقایسه با ارقام بومی تعداد دستجات آوندی و رگبرگ بیشتری داشتند. در این تحقیق، رقم اوندا با مقدار .SPAD، بیشترین میزان كلروفیل برگ پرچم را داشت. رقم ندا با بالاترین قابلیت پنجه زنی، بیشترین تعداد خوشه در واحد سطح را به خود اختصاص داد. در این تحقیق، ارقام اصلاح شده ایندیكا به علت قابلیت پنجه زنی، تولید ماده خشك، سرعت رشد محصول، شاخص سطح برگ و شاخص برداشت بالا عملكرد دانه بالایی تولید كردند. بر اساس نتایج این تحقیق به نظر می رسد كه با متمركز كردن اهداف اصلاحی بر روی افزایش مقدار كل ماده خشك و بهبود دو شاخص سرعت رشد محصول و شاخص سطح برگ می توان به افزایش عملكرد دانه در برنج امیدوار بود.
كلید واژه: برنج، اجزای عملكرد، شاخص های رشد، درجه روز ـ رویش

لینک کمکی