فایل word بررسي اثر آليلوپاتيك اندام هوايي علف هفت بند (Polygonum avicular) بر درصد سبز شدن و رشد گياهچه هاي گوجه فرنگي و ذرت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word بررسي اثر آليلوپاتيك اندام هوايي علف هفت بند (Polygonum avicular) بر درصد سبز شدن و رشد گياهچه هاي گوجه فرنگي و ذرت دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word بررسي اثر آليلوپاتيك اندام هوايي علف هفت بند (Polygonum avicular) بر درصد سبز شدن و رشد گياهچه هاي گوجه فرنگي و ذرت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word بررسي اثر آليلوپاتيك اندام هوايي علف هفت بند (Polygonum avicular) بر درصد سبز شدن و رشد گياهچه هاي گوجه فرنگي و ذرت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word بررسي اثر آليلوپاتيك اندام هوايي علف هفت بند (Polygonum avicular) بر درصد سبز شدن و رشد گياهچه هاي گوجه فرنگي و ذرت :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهشهاي زراعي ايران

تعداد صفحات :13

در سالهای اخیر استفاده از اثرات آلیلوپاتیك در مدیریت تلفیقی نظر بسیاری از متخصصین را به خود جلب كرده است. به منظور بررسی اثرات مقادیر مختلف بقایای گیاه هفت بند بر درصد ظهور و رشد گیاهچه گوجه فرنگی و ذرت دو آزمایش در قالب كاملا تصادفی با 4 و 5 تكرار بترتیب برای ذرت و گوجه فرنگی، در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. بقایای هفت بند به میزان صفر (شاهد)، 0.33، 0.67، 1 و 1.33 درصد به خاك گلدان افزوده شد. عكس العمل درصد رویش و رشد گیاهچه گونه های مورد آزمایش به مقادیر مختلف بقایای هفت بند متفاوت بود. افزایش بقایا درصد رویش را در گوجه فرنگی افزایش، ولی در ذرت كاهش داد. افزایش بقایا به ترتیب باعث افزایش 33.9 درصد و 39.9 درصد سطح برگ در گوجه فرنگی و ذرت شد. وزن خشك بخش هوایی نیز تحت تاثیر مقدار بقایا در خاك قرار گرفت و به ترتیب به میزان 36.5 درصد و 46.7 درصد در گوجه فرنگی و ذرت افزایش نشان داد. وزن خشك ریشه گوجه فرنگی و ذرت به ترتیب با افزایش بقایا به میزان 67.2 درصد و 54.5 درصد افزایش نشان دادند. نتایج این مطالعه نشان داد كه مقادیر مختلف بقایای هفت بند در خاك بر درصد رویش گوجه فرنگی اثر تحریك كننده، ولی بر درصد رویش ذرت اثر بازدارندگی داشت. همچنین بقایای هفت بند بر رشد گیاهچه هر دو گونه اثر تحریك كنندگی داشت و وزن خشك ریشه دو گونه مورد آزمایش بیشتر از اندامهای هوایی تحت تاثیر مقادیر بقایای هفت بند قرار گرفت.
كلید واژه: آلیلوپاتی، علف هفت بند، گوجه فرنگی، ذرت، رشد گیاهچه، درصد رویش

لینک کمکی