فایل word بررسي اثر تراكم هاي مختلف كشت مخلوط زيره سبز و نخود با تاكيد بر كنترل علفهاي هرز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word بررسي اثر تراكم هاي مختلف كشت مخلوط زيره سبز و نخود با تاكيد بر كنترل علفهاي هرز دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word بررسي اثر تراكم هاي مختلف كشت مخلوط زيره سبز و نخود با تاكيد بر كنترل علفهاي هرز  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word بررسي اثر تراكم هاي مختلف كشت مخلوط زيره سبز و نخود با تاكيد بر كنترل علفهاي هرز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word بررسي اثر تراكم هاي مختلف كشت مخلوط زيره سبز و نخود با تاكيد بر كنترل علفهاي هرز :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهشهاي زراعي ايران

تعداد صفحات :16

به منظور بررسی اثر تراكمهای مختلف كشت مخلوط زیره سبز و نخود، بر شاخصهای رشدی زیره سبز و نخود آزمایشی در سال زراعی 82-81 در مزرعه آموزشی دانشكده كشاورزی دانشگاه فردوسی واقع در 10 كیلومتری جنوب شرقی مشهد كه دارای خاك لوم رسی بود، اجرا شد. آزمایش در قالب طرح كرتهای خرد شده نواری با چهار تكرار انجام گرفت. كرتهای اصلی شامل دو تیمار روشهای كنترل علفهای هرز ( I- یك بار وجین در مرحله سبزشدن، II- بدون وجین) و كرتهای فرعی شامل پنج تراكم مختلف نخود و زیره سبز (I- 120 بوته در مترمربع زیره سبز بدون نخود، II- 90 بوته در مترمربع زیره سبز+ 15 بوته در مترمربع نخود، III- 60 بوته در مترمربع زیره سبز+ 30 بوته در مترمربع نخود، IV- 30 بوته در مترمربع زیره سبز +45 بوته در مترمربع نخود، V- 60 بوته در مترمربع نخود بدون زیره سبز) صورت گرفت. نتایج نشان داد كه روند شاخصهای رشدی در طول فصل رشد در هر دو گیاه بین تیمارهای یكبار كنترل علف هرز و عدم كنترل علف هرز از زمان وجین تفاوت معنی داری داشتند. كاهش شاخصهای رشدی با كاهش تراكم در هر دو گیاه قابل مشاهده بود كه دلیل آن احتمالا كاهش تعداد بوته در متر مربع بوده است. در زیره سبز سرعت رشد محصول و شاخص سطح سبز بین تیمارهای 90 و 120 بوته در مترمربع زیره سبز در شرایط یكبار كنترل هرز تفاوت معنی داری نشان نداد، كه این امر را می توان به اثرات مثبت كشت مخلوط نسبت داد. نسبت برابری زمین به عنوان مهمترین شاخص ارزیابی كشت مخلوط، نشان از برتری نسبت تراكم 90 بوته در مترمربع زیره سبز همراه با 15 بوته در مترمربع نخود داشت.
كلید واژه: زیره، نخود، كشت مخلوط، علفهای هرز، تراكم، نسبت برابر زمین

لینک کمکی