فایل word بررسي اثر گاو پنبه (Abutilon theophrasti) بر عملكرد و اجزاي عملكرد سويا (Glycine max) در تراكم هاي مختلف گياهي و تاريخ هاي مختلف كشت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word بررسي اثر گاو پنبه (Abutilon theophrasti) بر عملكرد و اجزاي عملكرد سويا (Glycine max) در تراكم هاي مختلف گياهي و تاريخ هاي مختلف كشت دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word بررسي اثر گاو پنبه (Abutilon theophrasti) بر عملكرد و اجزاي عملكرد سويا (Glycine max) در تراكم هاي مختلف گياهي و تاريخ هاي مختلف كشت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word بررسي اثر گاو پنبه (Abutilon theophrasti) بر عملكرد و اجزاي عملكرد سويا (Glycine max) در تراكم هاي مختلف گياهي و تاريخ هاي مختلف كشت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word بررسي اثر گاو پنبه (Abutilon theophrasti) بر عملكرد و اجزاي عملكرد سويا (Glycine max) در تراكم هاي مختلف گياهي و تاريخ هاي مختلف كشت :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهشهاي زراعي ايران

تعداد صفحات :14

به منظور مطالعه اثر تراكم های مختلف گاوپنبه (Abutilon theophrasti Medicus) و تاریخ كاشت های همزمان سویا (Glycine max (L.) Merrill) و گاوپنبه بر عملكرد و اجزای عملكرد سویا، آزمایشی در سال 1383 در مزرعه تحقیقاتی دانشكده كشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. این آزمایش، با آرایش فاكتوریل در قالب طرح بلوكهای كامل تصادفی با 3 تكرار انجام شد و شامل 2 فاكتور تراكم گاوپنبه در 4 سطح (0، 2، 4 و 8 بوته در مترمربع) و تاریخ كاشت همزمان سویا و گاوپنبه در 3 سطح (3 اردیبهشت، 23 اردیبهشت و 13 خرداد) بود. بررسی عملكرد دانه و اجزای عملكرد نشان داد كه افزایش تراكم گاوپنبه از طریق كاهش معنی دار در تعداد غلاف در بوته و تعداد دانه در بوته سویا باعث افت معنی دار عملكرد دانه شد. تاریخ های مختلف كاشت، بر عملكرد و تمام اجزای عملكرد، اثر معنی داری داشت بطوریكه با تاخیر در كاشت، در همه اجزای عملكرد و عملكرد كاهش مشاهده شد. اثرات متقابل تراكم و تاریخ كاشت نیز بر تعداد غلاف در بوته و تعداد دانه در غلاف سویا معنی دار بود اما بر تعداد دانه در بوته، وزن هزار دانه و عملكرد دانه سویا معنی دار نبود.
كلید واژه: رقابت، تراكم،‌ تاریخ كاشت، گاوپنبه، سویا

لینک کمکی