فایل word پهنه بندي شوري خاک به منظور کاربري محيطي فضاي سبز با استفاده از تکنيک AHP و اصول زمين آماري (در جزيره کيش)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

فایل word پهنه بندي شوري خاک به منظور کاربري محيطي فضاي سبز با استفاده از تکنيک AHP و اصول زمين آماري (در جزيره کيش) دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word پهنه بندي شوري خاک به منظور کاربري محيطي فضاي سبز با استفاده از تکنيک AHP و اصول زمين آماري (در جزيره کيش) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word پهنه بندي شوري خاک به منظور کاربري محيطي فضاي سبز با استفاده از تکنيک AHP و اصول زمين آماري (در جزيره کيش)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word پهنه بندي شوري خاک به منظور کاربري محيطي فضاي سبز با استفاده از تکنيک AHP و اصول زمين آماري (در جزيره کيش) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان

تعداد صفحات : 16

انعطاف پذیری و تطابق بیشتر روش مورد استفاده با اهداف مطالعه - بویژه در مطالعات محیطی - با نزدیكتر ساختن نتایج مطالعه به واقعیت ها، تصمیم سازی و برنامه ریزی برای مدیریت محیط را منطقی تر خواهد ساخت. مقاله حاضر حاصل مطالعه ای است كه با هدف برآورد و پهنه بندی بهینه شوری خاك جهت برنامه ریزی و طراحی فضای سبز در جزیره كیش انجام گرفته است. برای این منظور با انجام عملیات میدانی و مطالعات آزمایشگاهی داده های اولیه بدست آمد و با پردازش های لازم بر روی آنها به كمك تكنیك AHP و روش های برنامه ریزی خطی، برای تجزیه و تحلیل نهایی آماده گردید. در این راستا به منظور تعیین ضرایب وزنی مناسب برای شوری لایه های مختلف عمقی خاك با توجه به هدف مطالعه و محاسبه شوری نهایی در هر پروفیل نمونه، با استفاده از مدل های خطی برنامه ریزی اولویت بندی، روشی وزنی معرفی و با نشان دادن برتری آن نسبت به روش معمول (فائو)، مورد استفاده قرار گرفت. در ادامه با بكارگیری دو روش درون یابی ساده و تخمین گر زمین آماری كریجینگ و با استفاده از نرم افزار ILWIS اقدام به تهیه نقشه های پیوسته پراكنش شوری خاك گردید. پس از پهنه بندی مجدد نقشه ها، با استفاده از تكنیك روی هم اندازی و محاسبه ماتریس خطا (ماتریس درهمی:)، دو روش فوق مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان دهنده همخوانی بسیار بالایی بین دو نقشه در حدود 90 درصد بود. بر این اساس، باوجود برتری اثبات شده كریجینگ، با توجه به سهولت كاربرد و انعطاف پذیری قابل قبول درون یابی ساده در مقایسه با كریجینگ برای توصیف فرآیندهای طبیعی، در شرایطی با یكنواختی نسبی متغیرهای مكانی از دقت و صحت قابل قبولی برخوردار بوده و كارایی مناسبی دارد. در نهایت پهنه بندی های صورت گرفته به كمك هر دو روش فوق نیز حاكی از محدودیت ناچیز شوری در اكثر خاك های منطقه مورد مطالعه برای كاربری فضای سبز بود.
كلید واژه: پهنه بندی، شوری، فضای سبز، AHP، برنامه ریزی اولویت بندی، درون یابی ساده، کریجینگ و GIS

لینک کمکی