فایل word تعيين ارتباط بين سطح هموگلوبين A1C و افسردگي اساسي در افراد مبتلا به ديابت نوع 2 مراجعه كننده به بيمارستان وليعصر (عج) اراك

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

فایل word تعيين ارتباط بين سطح هموگلوبين A1C و افسردگي اساسي در افراد مبتلا به ديابت نوع 2 مراجعه كننده به بيمارستان وليعصر (عج) اراك دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word تعيين ارتباط بين سطح هموگلوبين A1C و افسردگي اساسي در افراد مبتلا به ديابت نوع 2 مراجعه كننده به بيمارستان وليعصر (عج) اراك کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word تعيين ارتباط بين سطح هموگلوبين A1C و افسردگي اساسي در افراد مبتلا به ديابت نوع 2 مراجعه كننده به بيمارستان وليعصر (عج) اراك،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word تعيين ارتباط بين سطح هموگلوبين A1C و افسردگي اساسي در افراد مبتلا به ديابت نوع 2 مراجعه كننده به بيمارستان وليعصر (عج) اراك :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش)

تعداد صفحات :10

مقدمه: افسردگی یكی از اختلالات شایع خلقی است كه علاوه بر نوروترانسمیترها و رویدادهای مختلف زندگی، استرسورهای مختلف درونی چون كلسترول، تری گلیسرید، قند و سایر فاكتورهای خونی نیز در ایجاد آن نقش دارند. با توجه به مطرح بودن هایپرگلیسمی به عنوان یكی از عوامل محتمل در ایجاد این ارتباط و با توجه به تناقض در مطالعات انجام گرفته در این زمینه، ما در این مطالعه بر آن شدیم تا به تعیین ارتباط بین سطوح متفاوت بیوشیمیایی HbA1C (هموگلوبین A1C) و افسردگی اساسی بپردازیم.روش کار: این مطالعه از نوع مقطعی - تحلیلی است كه در آن 134 نفر به صورت تصادفی ساده از میان افراد مبتلا به دیابت نوع 2 مراجعه كننده به بیمارستان ولیعصر (عج) اراك انتخاب شدند. این بیماران بر اساس نتیجه HbA1C بدو ورود به مطالعه به دو گروه تقسیم شدند: گروهی كه HbA1C كمتر از 7 درصد داشتند (نفر 55 = A) و گروهی كه HbA1C بیشتر و مساوی 7 درصد داشتند (نفر 79 = B). سپس میزان افسردگی این افراد ارزیابی شده و این نتایج با استفاده آزمون های كای دو و من - ویتنی یو مورد مطالعه آماری قرار گرفتند.نتایج: نتایج نشان دادند كه 40 درصد از افراد افسرده، HbA1C زیر 7 درصد و 60 درصد آنها HbA1C بیشتر و مساوی 7 درصد داشتند و بین HbA1C و افسردگی ارتباط معنی دار به دست نیامد. این در حالی است كه بین طول مدت ابتلا به دیابت، مصرف انسولین و ابتلا هم زمان به هایپرتانسیون با افسردگی اساسی ارتباط معنی داری وجود داشت.نتیجه گیری: با توجه به نتایج مطالعه به نظر می رسد كه عدم كنترل دیابت و در نتیجه افزایش قند خون، به عنوان عامل زمینه ای در ایجاد افسردگی در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 شركت كننده در مطالعه حاضر مطرح نمی باشد.
كلید واژه: دیابت شیرین، افسردگی اساسی، هموگلوبین A1C، مقیاس افسردگی هامیلتون

لینک کمکی