فایل word مقايسه ميزان شاخص استخوان ساكروم در كودكان دچار درجات مختلف ريفلاكس مثانه به حالب با كودكان مبتلا به عفونت دستگاه ادراري بدون ريفلاكس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

فایل word مقايسه ميزان شاخص استخوان ساكروم در كودكان دچار درجات مختلف ريفلاكس مثانه به حالب با كودكان مبتلا به عفونت دستگاه ادراري بدون ريفلاكس دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word مقايسه ميزان شاخص استخوان ساكروم در كودكان دچار درجات مختلف ريفلاكس مثانه به حالب با كودكان مبتلا به عفونت دستگاه ادراري بدون ريفلاكس کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word مقايسه ميزان شاخص استخوان ساكروم در كودكان دچار درجات مختلف ريفلاكس مثانه به حالب با كودكان مبتلا به عفونت دستگاه ادراري بدون ريفلاكس،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word مقايسه ميزان شاخص استخوان ساكروم در كودكان دچار درجات مختلف ريفلاكس مثانه به حالب با كودكان مبتلا به عفونت دستگاه ادراري بدون ريفلاكس :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش)

تعداد صفحات :9

مقدمه: كودكان مبتلا به ریفلاكس وزیكواورترال در صورت شكست درمان پروفیلاكسی یا عدم بهبود خود به خود ریفلاكس، كاندید جراحی خواهند شد. تاخیر در انجام عمل جراحی امكان بروز اسكارهای جدید كلیوی را افزایش می دهد. كشف یك فاكتور كمكی در پیش بینی شانس بهبود ریفلاكس با درمان طبی، كودكان بسیاری را از عوارض درمان های نامناسب رهایی می بخشد. با توجه به این كه اختلالات استخوان ساكروم در عملكرد سیستم ادراری - دفعی تاثیر مستقیم دارد، این مطالعه با هدف بررسی ارتباط شاخص استخوان ساكروم و ریفلاكس طراحی گردید.روش کار: این پژوهش یك مطالعه مورد - شاهدی است. گروه مورد 76 كودك با سن كمتر از 9 سال بودند كه از خرداد ماه 1385 تا آبان ماه 1385 با شكایت عفونت ادراری به درمانگاه بیمارستان های امیركبیر و ولیعصر (عج) اراك مراجعه كردند و بر اساس نتایج VCUG، كودكان با ریفلاكس درجه III و IV و V وارد مطالعه شدند. گروه شاهد شامل 76 كودك با سابقه عفونت مجاری ادراری و VCUG نرمال بودند. شاخص استخوان ساكروم در دو گروه اندازه گیری شد و با استفاده از آزمون تی دانش آموزی، كای دو و من ویتنی یو مورد مقایسه قرار گرفت.نتایج: گروه مورد شامل 24 پسر و 52 دختر با میانگین سنی 7/2 سال و گروه شاهد 23 پسر و 53 دختر با میانگین سنی 3 سال بودند . درصد غیر طبیعی بودن شاخص استخوان ساكروم در گروه مورد 40 درصد و در گروه شاهد 7/23 درصد بود كه بین درصد غیر طبیعی بودن این شاخص در دو گروه ارتباط معنی داری وجود داشت (001/0= p). بین میانگین شاخص استخوان ساكروم در گروه مورد با مقدار 80 درصد و گروه شاهد با مقدار 84 درصد تفاوت معنی داری وجود نداشت. چگونگی توزیع این شاخص در دو گروه از نظر آماری معنی دار نبود. نتیجه گیری: درصد غیرطبیعی بودن شاخص استخوان ساكروم در كودكان با ریفلاكس، بیش از كودكان بدون ریفلاكس بوده است.
كلید واژه: ریفلاكس ادراری، شاخص استخوان ساكروم، عفونت مجاری ادراری، تصویربرداری از مثانه حین ادرار كردن

لینک کمکی