فایل word بررسي سن يائسگي طبيعي و عوامل موثر بر آن در شهر اراک در سال 1385

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word بررسي سن يائسگي طبيعي و عوامل موثر بر آن در شهر اراک در سال 1385 دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word بررسي سن يائسگي طبيعي و عوامل موثر بر آن در شهر اراک در سال 1385  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word بررسي سن يائسگي طبيعي و عوامل موثر بر آن در شهر اراک در سال 1385،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word بررسي سن يائسگي طبيعي و عوامل موثر بر آن در شهر اراک در سال 1385 :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش)

تعداد صفحات :16

مقدمه: یائسگی مرحله ای از زندگی زنان و به معنای قطع دایم قاعدگی و پایان دوره باروری در آنهاست که در سنین 45 الی 52 سالگی رخ می دهد. این پدیده یک شاخص مناسب از وضعیت بهداشتی جامعه است زیرا که شیوع اکثر بیماری های مزمن زنان بعد از این سن افزایش می یابد. این مطالعه به بررسی سن یائسگی پرداخته و متوسط سن یائسگی زنان شهر اراک (از شهرهای مرکزی ایران) را بر اساس متغیرهای اقتصادی - جمعیتی و رفتارهای بهداشتی آنان مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد.روش کار: مطالعه حاضر یک مطالعه مشاهده ای و مقطعی و بر پایه جمعیت می باشد که در سال 1385 انجام گرفت. از روش مصاحبه حضوری و پرسش نامه برای جمع آوری اطلاعات 458 زن یائسه نمونه ساکن در شهر اراک استفاده شد. نمونه گیری به صورت نمونه گیری چند مرحله ای خوشه ای با استفاده از مناطق پستی و انتخاب خانوار در این مناطق بوده است. اطلاعات به دست آمده توسط تحلیل واریانس، رگرسیون چند گانه، آزمون تی و آزمون ضرایب همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج: نتایج نشان داد، میانگین سن یائسگی طبیعی 34/2±20/48 سال (فاصله اطمینان 95 درصد، 41/48-98/47 سال) با میانه سن یائسگی 49 سال به دست آمد. میانگین سن یائسگی زنانی که هرگز ازدواج نکرده بودند کمتر از میانگین سن یائسگی زنان ازدواج کرده بود (p=0.015). سطح درآمد پایین خانوار (p=0.003)، داشتن فعالیت بدنی (p=0.004)، تعداد حاملگی (p=0.001)، سن آخرین حاملگی (p=0.026) و محل تولد زنان (p=0.003)؛ عوامل معنی دار در سن یائسگی زنان مورد بررسی به دست آمدند.نتیجه گیری: پدیده یائسگی باید در ایران در مطالعات مختلف مورد ارزیابی قرار گیرد زیرا ارتباط زیادی به ابتلا و مرگ و میر زنانی دارد که در حدود یک چهارم سن زندگی خود را در آن دوران می گذرانند. اجرای برنامه های بهداشتی به عنوان بهترین راه برای تغییر سبک زندگی زنان در طول زندگی آنان پیشنهاد می گردد.
كلید واژه: سن طبیعی یائسگی، عوامل موثر، شهر اراک

لینک کمکی