فایل word بررسي تعادل يوني و ضريب ازدياد گياه جوجوبا (.Simmondsia chinensis (LINK) SCH) در شرايط درون شيشه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word بررسي تعادل يوني و ضريب ازدياد گياه جوجوبا (.Simmondsia chinensis (LINK) SCH) در شرايط درون شيشه دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word بررسي تعادل يوني و ضريب ازدياد گياه جوجوبا (.Simmondsia chinensis (LINK) SCH) در شرايط درون شيشه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word بررسي تعادل يوني و ضريب ازدياد گياه جوجوبا (.Simmondsia chinensis (LINK) SCH) در شرايط درون شيشه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word بررسي تعادل يوني و ضريب ازدياد گياه جوجوبا (.Simmondsia chinensis (LINK) SCH) در شرايط درون شيشه :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات ژنتيك و اصلاح گياهان مرتعي و جنگلي ايران

تعداد صفحات :12

ارتباط بین شرایط محیط کشت و ریزنمونه در تکنیک ریزازدیادی در مراحل مختلف از دوره رشد و نحوه جذب، انتقال، تجمع و توزیع مواد غذایی در قسمت های مختلف ریزنمونه به خوبی شناخته نشده است. گونه های گیاهی مختلف که تحت شرایط یکسانی رشد می کنند در استفاده از نمک های معدنی متفاوت می باشند. با توجه به گونه گیاهی و مرحله نمو جهت رسیدن به رشد بهینه مقداری ازت مورد نیاز است. بعضی از گونه ها به طور الزامی شکل خاصی از منبع ازت را ترجیح می دهند. گیاهان تعیین شکل جذب ازت را جهت کاهش یا افزایش سطح N به منظور ثبات تعادل کاتیونی به آنیونی نیز انجام می دهند. این پژوهش با توجه به ویژگی های خاص رویشی و اقتصادی گیاه جوجوبا و به منظور بررسی تعادل یونی در حضور منابع مختلف ازتی و در جهت افزایش ضریب ازدیاد در شرایط درون شیشه انجام شد. ریز نمونه ها به مدت 30 روز در محیط کشت MS به عنوان شاهد حاوی هورمون های BA و IAA (به ترتیب 0.5 و 0.01 میلی گرم بر لیتر) کشت شدند و بعد به محیط های حاوی تیمارهای ازتی (منابع و غلظت های متفاوت ازت نسبت به محیط (MS انتقال یافتند. نمونه ها در دمای 25±1 درجه سانتیگراد و فتوپریود 18 ساعت روشنایی نگهداری شدند. 30 و 45 روز پس از کشت مقدار عناصر درون بافتی Na, K, P, N و Ca، تعداد شاخه های جدید و وزن خشک نمونه ها تعیین شدند. نتایج نشان داد که تیمار حاوی NH4NO3 با غلظت بیشتر از شاهد دارای بیشترین ضریب ازدیاد بود. بیشترین مقدار تجمع عناصر درون بافتی در نمونه های حاصل از تیمارهای NH4NO3 و KNO3 + NH4NO3 مشاهده شدند. مقدار عناصر K و Na در نمونه های مختلف تفاوت معنی داری نداشت. استفاده از منبع ازتی به صورت NH4NO3 و دوره رشدی 45 روزه باعث ازدیاد ذخیره یونی و مقدار ماده خشک گیاه مزبور شد و در نتیجه موجب افزایش ضریب ازدیاد در شرایط درون شیشه گیاه جوجوبا شد.
كلید واژه: جوجوبا، تعادل یونی، ضریب ازدیاد و ازت

لینک کمکی