فایل word تاثير تنش آب بر ميزان ماده خشک و رنگيزه هاي فتوسنتزي در دو گونه اسپرس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word تاثير تنش آب بر ميزان ماده خشک و رنگيزه هاي فتوسنتزي در دو گونه اسپرس دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word تاثير تنش آب بر ميزان ماده خشک و رنگيزه هاي فتوسنتزي در دو گونه اسپرس  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word تاثير تنش آب بر ميزان ماده خشک و رنگيزه هاي فتوسنتزي در دو گونه اسپرس،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word تاثير تنش آب بر ميزان ماده خشک و رنگيزه هاي فتوسنتزي در دو گونه اسپرس :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات ژنتيك و اصلاح گياهان مرتعي و جنگلي ايران

تعداد صفحات :16

آزمایشی به منظور بررسی تاثیر تنش آب بر میزان ماده خشک و رنگیزه های فتوسنتزی در دو گونه از گیاه اسپرس (Onobrychis radiata & Onobrychis viciifolia) با استفاده از آزمایش های فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار انجام گردید. گیاهان تحت مطالعه در محیط گلخانه با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و دمای حداقل 14 درجه سانتیگراد کشت شدند. چهل روز پس از کاشت، هر دو گونه تحت تنش آبی 50 و 75 درصد ظرفیت زراعی مزرعه قرار گرفتند و از تیمار ظرفیت زراعی مزرعه (%100) به عنوان شاهد استفاده شد. در هر دو گونه تنش کمبود آب سبب کاهش میزان ماده خشک و رشد نسبی (RGR) شد، اما نسبت ریشه به اندام هوایی (R/S)، طول و وزن ریشه افزایش داشت و در گونه O. radiataافزایش این مولفه بسیار بیشتر از گونه O. viciifolia بود. همچنین بررسی های بیوشیمیایی نشان داد که در هر دو گونه در شرایط تنش از میزان کلروفیل ها و کاروتن ها کاسته شده است، اما میزان گزانتوفیل ها و نسبت کاروتنوئیدها به کلروفیل ها افزایش داشت و این افزایش در گونه O. radiata در سطح احتمال 5 درصد با گونه O. viciifolia تفاوت معنی داری را نشان داد. کاهش کمتر کلروفیل ها و افزایش نسبی گزانتوفیل ها سبب شد تا ماده سازی در گونه O. radiata تحت شرایط تنش، تاثیر کمتری بپذیرد. به دنبال این امر تغییرات بیوفیزیکی چون کاهش نسبت اندام هوایی به ریشه به دلیل کاهش تبخیر و مصرف آب و نیز کاهش هزینه های کربن و اختصاص یافتن سهم بیشتری از مواد آسیمیله شده به ریشه سبب افزایش رشد ریشه شده که این ویژگی ها در مجموع سبب برتری گونه O. radiata در تحمل تنش شدید %50 FC نسبت به گونه O. viciifolia شد. نتایج این بررسی را می توان در مطالعات اصلاحی و گزینش در جهت افزایش مقاومت به خشکی در گیاهان بکار گرفت.
كلید واژه: تنش آب، اسپرس، ظرفیت زراعی مزرعه، رنگیزه های فتوسنتزی و رشد نسبی

لینک کمکی