فایل word اثرات فيزيولوژيکي تنش آبي بر رشد رويشي سه گونه شبدر يکساله (.Trifolium spp)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word اثرات فيزيولوژيکي تنش آبي بر رشد رويشي سه گونه شبدر يکساله (.Trifolium spp) دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word اثرات فيزيولوژيکي تنش آبي بر رشد رويشي سه گونه شبدر يکساله (.Trifolium spp)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word اثرات فيزيولوژيکي تنش آبي بر رشد رويشي سه گونه شبدر يکساله (.Trifolium spp)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word اثرات فيزيولوژيکي تنش آبي بر رشد رويشي سه گونه شبدر يکساله (.Trifolium spp) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات ژنتيك و اصلاح گياهان مرتعي و جنگلي ايران

تعداد صفحات :9

به منظور بررسی واکنش به خشکی در 3 گونه (با شش منشا بذری) شبدر یکساله یک آزمایش گلخانه ای به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در سال 1383 انجام گرفت. طول و وزن خشک ریشه و اندام هوایی و نسبت طول ریشه به طول اندام هوایی دو گونه و چهار زیر گونه شبدر یکساله در چهار سطح خشکی 100، 75، 50 و 25 درصد ظرفیت مزرعه اندازه گیری شدند. بیشترین طول اندام هوایی و ریشه به ترتیب در تیمارهای 100 و 75 درصد ظرفیت مزرعه با میانگین طول های 15.24 و 14.19 سانتیمتر و کمترین میزان آنها در تیمارهای 25 درصد ظرفیت مزرعه به ترتیب با 5.52 و 9.71 سانتیمتر بدست آمد. مقایسه میانگین وزن خشک اندام هوایی و ریشه نشان داد که بیشترین وزن خشک به ترتیب با 0.95 و 1.1 گرم مربوط به گونه T. alexandrinum var. carmel بود، در حالی که کمترین وزن خشک اندام هوایی در توده های بالاده کازرون، دو چین کردستان و سوریان آباده (شبدر ایرانی) و کمترین وزن خشک ریشه توده دو چین کردستان (شبدر ایرانی) بدست آمد. بر اساس نتایج بدست آمده گونه های T. alexandrinum var. carmel و T. subterraneum var. clark به عنوان گونه های مقاوم و توده های بالاده کازرون و هفت چین اراک حساس ترین و توده های دو چین کردستان و سوریان آباده جزء گونه های نیمه مقاوم به خشکی در مرحله رشد رویشی معرفی شدند.
كلید واژه: شبدر، تنش خشکی، اثرات فیزیولوژیکی و (.Trifolium spp)

لینک کمکی