فایل word بررسي اثرات مواد آللوکميکال چاودار (.Secale cereale L) و قياق .Sorghum halepense L روي جوانه زني ذرت (.Zea mays L)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

فایل word بررسي اثرات مواد آللوکميکال چاودار (.Secale cereale L) و قياق .Sorghum halepense L روي جوانه زني ذرت (.Zea mays L) دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word بررسي اثرات مواد آللوکميکال چاودار (.Secale cereale L) و قياق .Sorghum halepense L روي جوانه زني ذرت (.Zea mays L) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word بررسي اثرات مواد آللوکميکال چاودار (.Secale cereale L) و قياق .Sorghum halepense L روي جوانه زني ذرت (.Zea mays L)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word بررسي اثرات مواد آللوکميکال چاودار (.Secale cereale L) و قياق .Sorghum halepense L روي جوانه زني ذرت (.Zea mays L) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات ژنتيك و اصلاح گياهان مرتعي و جنگلي ايران

تعداد صفحات :9

به منظور بررسی اثرات مفید و مضر چاودار و قیاق بر روی جوانه زنی بذر ذرت، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی (CRD)، در سه تکرار در شرایط آزمایشگاهی انجام و غلظت های مختلف عصاره آبی چاودار، قیاق و مخلوط چاودار و قیاق بررسی شد. در این آزمایش غلظت های %2.5, %3.75, %5 و 0 (شاهد= آب مقطر) چاودار و قیاق هر کدام به تنهایی و نیز مخلوط عصاره چاودار + قیاق با غلظت های ذکر شده برای هر یک تهیه و اثر آنها روی صفاتی چون درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، متوسط مدت زمان جوانه زنی، طول ریشه چه، طول ساقه چه و وزن خشک ریشه چه + ساقه چه ذرت بررسی شد. نتایج نشان داد که عصاره قیاق در بیشترین غلظت بکار گرفته شده (5%) نقش بازدارندگی داشته و روی کلیه صفات مورد مطالعه اثرات منفی داشت، ولی در غلظت های کم محدوده ذکر شده تفاوت معنی داری با شاهد مشاهده نشد. این در حالی بود که عصاره چاودار در بیشترین غلظت بکار رفته (5%)، تنها سرعت جوانه زنی و طول ساقه چه را کاهش داد. در بررسی اثر متقابل عصاره آبی چاودار و قیاق مشاهده شد، ترکیب عصاره های این دو گونه گیاهی در غلظت های زیاد (5%) اثر سینرژیستی (افزایشی) با هم داشته و اثر منفی بر جوانه زنی را افزایش داد، ولی در غلظت های کم (%2.5 و %3.75)، تفاوت معنی داری با شاهد مشاهده نشد.
كلید واژه: آللوکمیکال، جوانه زنی، چاودار، ذرت، سینرژیست و قیاق

لینک کمکی