فایل word تاثير سطوح مختلف عناصر سنگين بر جوانه زني و رشد گياهچه در سه گونه اكاليپتوس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

فایل word تاثير سطوح مختلف عناصر سنگين بر جوانه زني و رشد گياهچه در سه گونه اكاليپتوس دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word تاثير سطوح مختلف عناصر سنگين بر جوانه زني و رشد گياهچه در سه گونه اكاليپتوس کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word تاثير سطوح مختلف عناصر سنگين بر جوانه زني و رشد گياهچه در سه گونه اكاليپتوس،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word تاثير سطوح مختلف عناصر سنگين بر جوانه زني و رشد گياهچه در سه گونه اكاليپتوس :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات ژنتيك و اصلاح گياهان مرتعي و جنگلي ايران

تعداد صفحات :12

فعالیت های فشرده بشر از جمله شهری، صنعتی، كشاورزی و ترافیك به آلودگی مناطق تحت آبیاری، سواحل و بسیاری از مناطق دیگر از طریق آفت كش ها، نیترات ها، آلاینده های آلی و فلزات سنگین و ... منجر شده است. در چنین مناطقی استفاده از گیاهانی كه بتوانند عناصر سنگین را ذخیره نمایند، می تواند از نظر اقتصادی موثر باشد. این تحقیق به منظور بررسی و مقایسه اثرات چهار عنصر سنگین مس (Cu)، روی (Zn)، كادمیم (Cd)،‌ سرب (Pb) بر سه گونه E.occidentalis و E.microtheca, E.ucalyptus camaldulensis انجام گرفت. 16 تیمار عناصر سنگین شامل شاهد، هر یك از عناصر در سه سطح و مخلوط چهار عنصر در سه سطح، بر سه گونه اكالیپتوس در سه تكرار در قالب یك آزمایش فاكتوریل بر پایه طرح كاملا تصادفی در اتاقك رشد بررسی شد. تجزیه واریانس یكطرفه به منظور بررسی اثر معنی دار 16 تیمار بر روی شش صفت طول ریشه چه، طول ساقه چه، شاخص بنیه بذر، درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی و شاخص جوانه زنی بذر در هر گونه به طور مجزا انجام گرفت كه نتایج تجزیه واریانس در تمامی موارد، غیر از مورد درصد جوانه زنی در گونه E.camaldulensis در تمامی تیمارها معنی دار بود. همچنین نتایج حاصل از تجزیه واریانس اثر متقابل سه گونه اكالیپتوس و 16 تیمار عناصر سنگین در تمامی موارد برای كلیه صفات اندازه گیری شده در سطح 1%‌ معنی دار بود. از آزمون دانكن نیز جهت دسته بندی داده ها استفاده شد. نتایج نشان داد كه از نظر صفت شاخص بنیه بذر E.microtheca دارای بالاترین مقدار بود.
كلید واژه: اكالیپتوس، جوانه زنی بذر، ریشه چه، ساقه چه، شاخص بنیه بذر و عناصر سنگین

لینک کمکی