فایل word مهمترين صفات موثر در عملكرد علوفه هفت گونه جنس Poa

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

فایل word مهمترين صفات موثر در عملكرد علوفه هفت گونه جنس Poa دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word مهمترين صفات موثر در عملكرد علوفه هفت گونه جنس Poa کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word مهمترين صفات موثر در عملكرد علوفه هفت گونه جنس Poa،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word مهمترين صفات موثر در عملكرد علوفه هفت گونه جنس Poa :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات ژنتيك و اصلاح گياهان مرتعي و جنگلي ايران

تعداد صفحات :9

ضریب همبستگی فقط میزان و جهت ارتباط میان صفات مورد بررسی را نشان می دهد. با استفاده از تجزیه مسیر امكان شناسایی آثار مستقیم و غیر مستقیم صفات بر عملكرد وجود دارد. به همین منظور متخصصان نباتات از تجزیه علیت به عنوان ابزاری برای تعیین صفات موثر در عملكرد استفاده می كنند. در مطالعه ای كه در سالهای 82 و 83 در مركز تحقیقات كشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان صورت گرفت، 27 ژنوتیپ از هفت گونه مختلف جنس Poa از نقاط مختلف استان جمع آوری و در قالب طرح كاملا تصادفی نامتعادل كشت گردیدند. ضرایب همبستگی ساده ارتباط قوی و معنی داری را میان وزن خوشه، وزن ساقه، طول خوشه، تاریخ گرده افشانی، تاریخ گلدهی، تعداد ساقه و نسبت برگ به ساقه نشان داد. بعد با استفاده از تجزیه رگرسیون تعداد صفات موثر بر عملكرد به چهار صفت شامل وزن خوشه، وزن علوفه تر، محیط یقه و ارتفاع بوته كاهش یافت. معادله حاصل از این تجزیه نیز 96 درصد تغییرات را توجیه نمود. بر اساس نتایج حاصل از تجزیه علیت، وزن خوشه و وزن علوفه تر دارای بیشترین اثر مستقیم بر روی عملكرد علوفه خشك بودند.
كلید واژه: تنوع ژنتیكی، عملكرد علوفه و Poa

لینک کمکی