فایل word بررسي تنوع ژنتيكي در جمعيتهاي مختلف گونه علوفه اي- مرتعي Agropyron elongatum

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

فایل word بررسي تنوع ژنتيكي در جمعيتهاي مختلف گونه علوفه اي- مرتعي Agropyron elongatum دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word بررسي تنوع ژنتيكي در جمعيتهاي مختلف گونه علوفه اي- مرتعي Agropyron elongatum کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word بررسي تنوع ژنتيكي در جمعيتهاي مختلف گونه علوفه اي- مرتعي Agropyron elongatum،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word بررسي تنوع ژنتيكي در جمعيتهاي مختلف گونه علوفه اي- مرتعي Agropyron elongatum :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات ژنتيك و اصلاح گياهان مرتعي و جنگلي ايران

تعداد صفحات :13

این تحقیق به منظور ارزیابی تنوع ژنتیكی 23 جمعیت از گونه علوفه ای مرتعی Agropyron elongatum جمع آوری شده از مناطق مختل كشور، در پژوهشكده بیوتكنولوژی كشاورزی منطقه مركزی كشور انجام گرفت. بذرها ابتدا در گلدان های پلاستیكی در گلخانه كاشته شدند. بعد در اواخر اسفند 1381 گیاهان بر اساس طرح آزمایشی بلوك های كامل تصادفی در سه تكرار در مزرعه كشت گردیدند. اندازه گیری روی 10 صفت مختلف در طی دو سال انجام گرفت. بر اساس نتایج حاصل از تجزیه واریانس، اختلاف نمونه های مورد مطالعه برای همه صفات در سال اول و اغلب صفات در سال دوم در سطح 1 درصد معنی دار گردید. ضریب تنوع ژنتیكی و فنوتیپی داده های سال دوم برای صفات مهمی مانند عملكرد علوفه خشك به ترتیب 36.74 و 59.85 و برای تعداد ساقه به ترتیب 13.97 و 28.63 بود كه نشاندهنده وجود تنوع بالا در میان نمونه های مورد مطالعه برای این صفات می باشد. از این رو می توان در برنامه های به نژادی از این تنوع ژنتیكی برای بهبود آنها استفاده نمود. صفات عملكرد علوفه، تعداد روز تا گرده افشانی، تعداد روز تا ظهور خوشه، قطر یقه و ارتفاع بوته جز واریانس ژنتیكی نسبتا بالایی داشتند و قابلیت توارث عمومی آنها به ترتیب 66.08, 71.55, 75, 84.98 و 63.69 بود. برای بقیه صفات قابلیت توارث عمومی در حد متوسط بود. برآورد ضرایب همبستگی فنوتیپی صفات در سال اول حاكی از همبستگی بالای عملكرد علوفه چین اول با تعداد ساقه و ارتفاع بوته بود. بررسی ضرایب همبستگی فنوتیپی صفات در سال دوم نشان داد كه عملكرد علوفه با صفات تعداد روز تا ظهور خوشه (r=-0.531) و تعداد روز تا گرده افشانی (r=-0.642) همبستگی منفی و معنی داری (P<0.01) دارد. از طرف دیگر عملكرد علوفه با صفات ارتفاع بوته (r=0.335)، عرض برگ پرچم (r=0.413)، تعداد ساقه (r=0.602) و قطر یقه (r=0.419) همبستگی مثبت و معنی داری (P<0.01) دارد. طول خوشه و طول برگ پرچم همبستگی معنی داری با عملكرد علوفه نداشتند.
كلید واژه: تنوع ژنتیكی، وراثت پذیری، ضریب همبستگی، Agropyron elongatum (Host) Beauv.

لینک کمکی