فایل word تاثير تنش خشکي بر درصد و عملکرد اسانس و ويژگيهاي فيزيولوژيک گياه دارويي بادرشبو (Dracocephalum moldavica L)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word تاثير تنش خشکي بر درصد و عملکرد اسانس و ويژگيهاي فيزيولوژيک گياه دارويي بادرشبو (Dracocephalum moldavica L) دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word تاثير تنش خشکي بر درصد و عملکرد اسانس و ويژگيهاي فيزيولوژيک گياه دارويي بادرشبو (Dracocephalum moldavica L)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word تاثير تنش خشکي بر درصد و عملکرد اسانس و ويژگيهاي فيزيولوژيک گياه دارويي بادرشبو (Dracocephalum moldavica L)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word تاثير تنش خشکي بر درصد و عملکرد اسانس و ويژگيهاي فيزيولوژيک گياه دارويي بادرشبو (Dracocephalum moldavica L) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران

تعداد صفحات :18

به منظور بررسی تاثیر تنش خشکی بر ویژگیهای فیزیولوژیک جمعیت های مختلف گیاه دارویی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L)، این تحقیق در سالهای 84-1383 در شرایط گلخانه انجام شد. آزمایش به صورت کرت های خرده شده در قالب بلوک های کامل تصادفی و با 4 تکرار اجرا گردید. فاکتور اصلی شامل بذرهای سه جمعیت گیاه بادرشبو جمع آوری شده از استان های تهران، اصفهان و فارس بودند. فاکتور فرعی را سه سطح تنش رطوبتی 100، 60 و 40 درصد ظرفیت زراعی تشکیل دادند. نتایج نشان دادند که جمعیت های مختلف گیاه بر صفات مورد بررسی موثر نبودند. تاثیر تنش خشکی بر عملکرد اسانس، میزان کربوهیدراتهای محلول، میزان کلروفیل a، b و کل در دو سال معنی دار بود. همچنین تاثیر تنش بر میزان پرولین در سال دوم معنی دار گردید. نتایج به دست آمده از تجزیه مرکب نشان داد که تاثر سال بر درصد اسانس و مقدار پرولین در سطح یک درصد معنی دار بود. مقایسه میانگین تیمارها مشخص نمود که در سال اول بیشترین عملکرد اسانس، قند محلول و کلروفیل به ترتیب مربوط به تیمارهای 60%، 40% و 100% ظرفیت زراعی بود. در سال دوم بیشترین مقدار پرولین، قندهای محلول و کلروفیل به ترتیب مربوط به تیمارهای 40%، 40% و 100% ظرفیت زراعی بود. مقایسه میانگین اثر متقابل جمعیت های مختلف گیاه و سطوح مختلف تنش خشکی نشان داد که در سال اول بیشترین درصد اسانس مربوط به تیمار جمعیت اصفهان × 60% رطوبت ظرفیت زراعی بود. همچنین بیشترین کلروفیل مربوط به تیمارهای 100% ظرفیت زراعی هر سه جمعیت بود. در سال دوم نیز بیشترین قندهای محلول و کلروفیل به ترتیب مربوط به تیمارهای 40% و 100% ظرفیت زراعی هر سه جمعیت بود.
كلید واژه: بادرشبو، تنش خشکی، صفات فیزیولوژیک، اسانس

لینک کمکی