فایل word بررسي شيوع خشونت و عوامل مرتبط با آن در زنان باردار در مراجعه كننده به بيمارستان شهيد مبيني سبزوار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word بررسي شيوع خشونت و عوامل مرتبط با آن در زنان باردار در مراجعه كننده به بيمارستان شهيد مبيني سبزوار دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word بررسي شيوع خشونت و عوامل مرتبط با آن در زنان باردار در مراجعه كننده به بيمارستان شهيد مبيني سبزوار  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word بررسي شيوع خشونت و عوامل مرتبط با آن در زنان باردار در مراجعه كننده به بيمارستان شهيد مبيني سبزوار،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word بررسي شيوع خشونت و عوامل مرتبط با آن در زنان باردار در مراجعه كننده به بيمارستان شهيد مبيني سبزوار :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله پزشكي هرمزگان (MEDICAL JOURNAL OF HORMOZGAN UNIVERSITY)

تعداد صفحات :8

مقدمه: خشونت عبارت است از یك الگوی رفتاری كه از طریق توسل به ایجاد ترس، تهدید، رفتار زیان آور و آزار دهنده به منظور اعمال قدرت و كنترل بر فردی نزدیك تحمیل می شود. این معضل مهم اجتماعی بر تمام مراحل زندگی زنان بالاخص دوران حاملگی سایه افكنده است و از شیوع نامشخصی در بارداری برخوردار است. طبعا تعیین شیوع و خشونت عوامل مرتبط با آن تاثیر بسزایی در كاهش اثرات سوء این مساله خواهد داشت.روش كار: پژوهش حاضر به صورت توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی است كه بر روی 587 زن باردار به مرحله اجرا در آمد. نمونه گیری به طریق آسان و در دسترس انجام دهد. روش جمع آوری داده ها مشاهده و مصاحبه حضوری بود و از یك فرم مصاحبه و چك لیست مشاهده استفاده شد. جهت تعیین روایی داده ها از روش اعتبار محتوا و پایایی ابزار مورد نظر از طریق مشاهده همزمان ارزیابی شد. نتایج توسط آزمونهای آماری كای دو، t-test و من ویتنی یو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج: نتایج نشان داد كه 14.5% زنان مورد پژوهش در دوران بارداری تحت خشونت جسمی از سوی همسرانشان قرار گرفته بودند. بین متغیرهای نسبت خویشاوندی با همسر، سابقه كیفری در همسر، احساس فرد نسبت به زندگی مشترك و روابط جنسی، شغل همسر، سعی به خودكشی، ابتلا به عفونت در حاملگی، اعمال محدودیت در خرید و مخارج منزل و معاشرت و داشتن منبع درآمد مستقل و همچنین سن ازدواج، میزان تحصیلات، رتبه حاملگی، رتبه زایمان، تعداد بچه زنده و مدت زندگی مشترك با بروز خشونت رابطه آماری معنی داری وجود دارد (P<0.05).نتیجه گیری: با توجه به شیوع نسبتا بالای خشونت جسمی در زنان باردار و عوامل خطر اجتماعی مشخص شده در این پژوهش، توصیه می شود كه پرسنل بهداشتی در تمام ملاقاتهای خود با زنان، بر اساس عوامل مرتبط با خشونت غربالگری لازمه انجام داده تا با شناسایی به موقع قربانیان از عوارض خطرناك آن پیشگیری و مراقبتهای لازمه در حین بارداری و زایمان را به مرحله اجرا درآورند.
كلید واژه: رفتار، خشونت، بارداری، سبزوار

لینک کمکی