فایل word سن بلوغ در دختران بندرعباس- 1379

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word سن بلوغ در دختران بندرعباس- 1379 دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word سن بلوغ در دختران بندرعباس- 1379  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word سن بلوغ در دختران بندرعباس- 1379،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word سن بلوغ در دختران بندرعباس- 1379 :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله پزشكي هرمزگان (MEDICAL JOURNAL OF HORMOZGAN UNIVERSITY)

تعداد صفحات :6

مقدمه: بلوغ در اصطلاح مرحله ای است كه در اندام انسان و احساسات و اندیشه او دگرگونی هایی پدید می آید. درباره این دگرگونی های عمیق جسمی و روحی، روانشناسان و حقوقدان و فقها بررسی ها و تحقیقات مختلفی انجام داده اند. هر كدام از اقسام بلوغ دارای نشانه هایی است كه پیامدهای اجتماعی و حقوقی خاص خود را دارد، سن پیدایش بلوغ در نژادهای مختلف متفاوت است لذا ما بر آن شدیم تا در بندرعباس با توجه به شرایط آب و هوای گرم و مرطوب، مطالعه ای را در این زمینه به انجام رسانیم.روش كار: در این مطالعه توصیفی، در ابتدا 8 مدرسه از مدارس ناحیه 1 و 2 بندرعباس به عنوان 8 خوشه بصورت تصادفی از مدارس مختلف آموزش و پرورش انتخاب شد. سپس با استفاده از پرسشنامه، اطلاعات مربوط به رشد جسمی، روانی و عقلی جمع آوری و توسط آزمون t و آنالیز واریانس تجزیه و تحلیل شد و P<0.05 معنی دار تلقی گردید.نتایج: نتایج حاصل نشان می دهد كه تفاوت معنی داری بین سن افرادی كه به بلوغ جسمی رسیده بودند و افرادی كه به بلوغ جسمی نرسیده بودند، مشاهده شد (P<0.05). همینطور بین میانگین نمره بلوغ فكری- روانی افراد در گروههای مختلف سنی اختلاف معنی داری وجود داشت. این تفاوت بین گروههای سنی 9، 10 و 11 سال می باشد. از سوی دیگر، تفاوت معنی داری بین گروههای مختلف سنی در ارتباط با بلوغ مذهبی دیده شد (P<0.0001). ولی رابطه آماری معنی دار بین بلوغ جنسی و فكری مشاهده نشد. در رابطه با بلوغ مذهبی، بین افرادی كه به بلوغ جسمی رسیده اند و افرادی كه به بلوغ جسمی نرسیده اند، تفاوت معنی داری وجود دارد (P<0.05).نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده، سنی كه برای تلفیق هر سه بلوغ می توان در نظر گرفت، بین 12 تا 13 سالگی و به طور متوسط 12.6 سالگی می باشد كه منطبق با میانگین سن بلوغ جسمانی نیز می باشد. براین اساس، محدوده اجرای قوانین شرعی و اجتماعی همچون برگزاری جشن تكلیف كه در حال حاضر در سن 9 سالگی برگزار می شود، بهتر است به سنین بالاتری ارتقا یابد.
كلید واژه: بلوغ، بلوغ فكری، بلوغ جنسی، بلوغ مذهبی

لینک کمکی