فایل word تاثير روش مراقبت كانگرويي بلافاصله پس از تولد بر رفتارهاي دلبستگي مادر قبل از ترخيص از بيمارستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word تاثير روش مراقبت كانگرويي بلافاصله پس از تولد بر رفتارهاي دلبستگي مادر قبل از ترخيص از بيمارستان دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word تاثير روش مراقبت كانگرويي بلافاصله پس از تولد بر رفتارهاي دلبستگي مادر قبل از ترخيص از بيمارستان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word تاثير روش مراقبت كانگرويي بلافاصله پس از تولد بر رفتارهاي دلبستگي مادر قبل از ترخيص از بيمارستان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word تاثير روش مراقبت كانگرويي بلافاصله پس از تولد بر رفتارهاي دلبستگي مادر قبل از ترخيص از بيمارستان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله پزشكي هرمزگان (MEDICAL JOURNAL OF HORMOZGAN UNIVERSITY)

تعداد صفحات :9

مقدمه: مراقبت كانگرویی مادر (KMC) اولین بار توسط دكتر ادگار ری در سال 1978 در یوگوتای كلمبیا برای مراقبت نوازدان با وزن كم تولد استفاده شد. مطالعات كمی در زمینه تاثیر آن بر روی رفتارهای دلبستگی مادران انجام شده است به خصوص اینكه رفتارهای مادری می تواند در فرهنگ های مختلف با هم متفاوت باشد. این تحقیق با هدف بررسی تاثیر این روش بر روی رفتارهای دلبستگی مراقبتی، مجاورتی) مادران نخست زای ایرانی با نوازد رسیده، بلافاصله پس از تولد انجام شده است.روش كار: این مطالعه به روش كارآزمایی بالینی تصادفی در یكی از بیمارستانهای شهر تهران انجام شده است. تعداد 90 نفر نمونه به صورت تصادفی انتخاب شدند و در دو گروه مورد و شاهد دسته بندی شدند. در گروه مورد نوزاد بلافاصله پس از تولد در تماس با بدن برهنه مادر قرار گرفت و بدن نوزاد نیز بدون اینكه در پتو و یا شان پیچیده شود، به مدت 20-15 دقیقه در تماس با پوست مادر قرار گرفت. از مادر خواسته شد بلافاصله پس از تولد نوزاد خود را لمس و تغذیه كند. اما در گروه شاهد روش معمول بیمارستان انجام شد. از آزمونهای t و كای اسكوئر با سطح معنی داری 5% برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.نتایج: نتایج نشان داد كه تفاومت معنی داری در رفتارهای احساسی دو گروه (نگاه كردن به نوزاد (P<0.01 و صحبت كردن (P<0.02) و همچنین در رفتارهای مجاورتی (تماس نزدیك با بدن مادر (P<0.001 و حلقه زدن بازوها دور نوزاد (P=0.04) وجود داشت. همچنین در رفتارهای دلبستگی این دو گروه نیز تفاوت معنی داری وجود داشت، اما رفتارهای مراقبتی بین 2 گروه سنی معنی دار نبود.نتیجه گیری: بنظر می رسد روش كانگرویی به علت اثرات مثبت آن در رفتارهای دلبستگی مادر بهتر است. در نوزادان رسیده در ساعات اولیه پس از زایمان انجام شود و مامایی ها كه اولین سطح تماس بین مادر و نوزاد محسوب می شوند، باید به برقراری این نوع تماس (پوست به پوست) حساس بوده و مدت این تماس را افزایش دهند.
كلید واژه: شیرخوار، نوزاد، رفتار مادرانه

لینک کمکی