فایل word ارتباط تغذيه با شير مادر دردوران شيرخوارگي با ميزان فشارخون در ابتداي سنين بزرگسالي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word ارتباط تغذيه با شير مادر دردوران شيرخوارگي با ميزان فشارخون در ابتداي سنين بزرگسالي دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word ارتباط تغذيه با شير مادر دردوران شيرخوارگي با ميزان فشارخون در ابتداي سنين بزرگسالي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word ارتباط تغذيه با شير مادر دردوران شيرخوارگي با ميزان فشارخون در ابتداي سنين بزرگسالي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word ارتباط تغذيه با شير مادر دردوران شيرخوارگي با ميزان فشارخون در ابتداي سنين بزرگسالي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله پزشكي هرمزگان (MEDICAL JOURNAL OF HORMOZGAN UNIVERSITY)

تعداد صفحات :6

مقدمه: مطالعات اخیر نشان داده است كه تغذیه با شیر مادر موجب كاهش فشار خون دردوره كودكی می گردد، اما ارتباط بین تغذیه با شیر مادر با فشارخون در دوره بزرگسالی مشخص نیست. هدف این مطالعه تعیین ارتباط تغذیه با شیرمادر با میزان فشارخون در ابتدای سنین بزرگسالی می باشد.روش كار: این مطالعه مقطعی بر روی 384 نفر از دانشجویان سنین 32-18 سال دانشگاه آزاد اسلامی سمنان كه به روش تصادفی در پرسشنامه ثبت شده بودند، انجام شد. متغیرهای مخدوش كننده با مصاحبه در پرسشنامه ثبت گردید. در نوبت اول قد و وزن نمونه ها اندازه گیری شد. فشارخون در سه نوبت (صبح، ظهر، عصر)، یك روز در میان اندازه گیری گردید. در تحلیل داده ها نمونه ها بر حسب مدت تغذیه با شیر مادر به سه گروه كمتر از 3 ماه (یا شیر خشك)، 5-3 ماه و 6 ماه یا بیشتر تقسیم شدند. از آزمونهای كای دو و آنالیز واریانس یك طرفه برای تحلیل داده ها استفاده شد.نتایج: از 384 نفر نمونه مورد مطالعه، 314 نفر مرد و 170 نفر زن بودند. میانگین سن، شاخص توده بدنی و تعداد نخ سیگار مصرفی در سه گروه تفاوت معنی داری نداشت. همچنین سه گروه از نظر توزیع جنسی، سابقه فشار خون بالا در خانواده و قند خون بالا همگن بودند. میانگین فشارخون سیستولی و دیاستولی در بین سه گروه اختلاف معنی داری را نشان نداد.نتیجه گیری: یافته های این مطالعه نشان داد كه تغذیه با شیرمادر در نوزادی با فشارخون سیستولی و دیاستولی در ابتدای سنین بزرگسالی ارتباطی ندارد.
كلید واژه: تغذیه با شیر مادر، تغذیه شیرخوار، شیر، فشارخون، بالغ

لینک کمکی