فایل word سطوح فشارخون، فاكتورهاي خطرزا و نحوه كنترل فشارخون در بالغين شيراز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word سطوح فشارخون، فاكتورهاي خطرزا و نحوه كنترل فشارخون در بالغين شيراز دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word سطوح فشارخون، فاكتورهاي خطرزا و نحوه كنترل فشارخون در بالغين شيراز  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word سطوح فشارخون، فاكتورهاي خطرزا و نحوه كنترل فشارخون در بالغين شيراز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word سطوح فشارخون، فاكتورهاي خطرزا و نحوه كنترل فشارخون در بالغين شيراز :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله پزشكي هرمزگان (MEDICAL JOURNAL OF HORMOZGAN UNIVERSITY)

تعداد صفحات :12

مقدمه: پرفشاری خون به عنوان یكی از مشكلات عمده بهداشتی و روبه گسترش در كشورهای در حال توسعه مطرح می باشد. هدف از این مطالعه مشخص كردن میزان شیوعَ، میزان آگاهی، نحوه درمان و میزان كنترل فشار خون و بررسی عوامل خطر آن در بالغین ساكن شهر شیراز می باشد.روش كار: این مطالعه مقطعی از سال 1380 تا 1381 انجام شد. از طریق نمونه گیری چند مرحله ای خوشه ای، 3245 نفر مرد و زن بین سنین 99-19 سال انتخاب شدند. میزان شیوع پرفشاری خون و پیش پرفشاری خون بر طبق معیارهای JNC7 مشخص گردید و اطلاعاتی در رابطه با سابقه پرفشاری خون، مصرف داروهای ضد پرفشاری خون، سابقه مثبت پرفشاری خون در افراد درجه اول خانواده، مصرف سیگار یا قلیان در حال حاضر نیز ثبت گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمونهای كای اسكوئر و آنالیز واریانس استفاده شد و P<0.05 معنی دار تلقی گردید.نتایج: شیوع پرفشاری خون در جمعیت مورد مطالعه 27.5% (28.1% در زنان و 26.8% در مردان، (P<0.001 بود. در 2749 نفر كه سابقه پرفشاری خون نداشته و داروهای ضد پرفشاری خون مصرف نمی كرده اند، متوسط فشارخون سیستول، دیاستول و فشار نبض به ترتیب: 121.1±14.6 میلی متر جیوه، 78.6±9.6 میلی متر جیوه و 43.1±10.1 میلی متر جیوه، بود. میزان شیوع پیش پرفشاری خون 48.1% بود. 54.8% از افرادی كه پرفشاری خون داشته اند، از بیماری خود آگاهی داشته اما 61% تحت درمان قرار داشته اند، كه فقط 39% به دنبال درمان دارای فشار خون طبیعی بوده اند. وجود چاقی با نسبت شاخص 4) 3.1-2.5=CI 95%، 3.1=OR)، مصرف در حال حاضر سیگار و قلیان با شانس 1.3 (1.5-1.07=‍CI 95%، 1.3=OR) و وجود سابقه مثبت پرفشاری خون در خانواده با نسبت شانس (OR=1.37, %95CI=1.17-1.6) 1.37 با ایجاد پرفشاری خون رابطه معناداری داشتند (P<0.001).نتیجه گیری: این مطالعه نشان می دهد كه در كل شیوع قابل توجه پرفشاری خون، پیش پرفشاری خون و فاكتورهای خطر زای آن در جمعیت بالغین ساكن شهر شیراز وجود دارد كه نشان دهنده این است كه باید برنامه های موثرتر در جهت جلوگیری و كنترل بهتر پرفشاری خون مورد توجه قرار گیرد.
كلید واژه: فشار خون بالا، عوامل خطرزا، بررسی عوامل خطرزا

لینک کمکی