فایل word لكوسيتوري، يك شاهد ديگر از وجود التهاب در سندرم حاد كرونري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word لكوسيتوري، يك شاهد ديگر از وجود التهاب در سندرم حاد كرونري دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word لكوسيتوري، يك شاهد ديگر از وجود التهاب در سندرم حاد كرونري  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word لكوسيتوري، يك شاهد ديگر از وجود التهاب در سندرم حاد كرونري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word لكوسيتوري، يك شاهد ديگر از وجود التهاب در سندرم حاد كرونري :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله پزشكي هرمزگان (MEDICAL JOURNAL OF HORMOZGAN UNIVERSITY)

تعداد صفحات :8

مقدمه: بیماری عروق كرونری علت اصلی مرگ و میر در جوامع پیشرفته می باشد. با توجه به اینكه عوامل خطرزای كلاسیك نتوانسته اند. تنوع اپیدمیولوژیك بیماری را بصورت كامل توضیح دهند. عوامل خطرزای دیگر از جمله عفونتهای سیستمیك در دست بررسی می باشند. این مطالعه با هدف بررسی احتمال دخالت عفونتهای موضعی و سیستمیك در بروز سندرم حاد كرونری طراحی گردید.روش كار: در یك مطالعه موردی- شاهدی كلیه بیماران با تشخیص سندرم حاد كرونری (شامل آنژین ناپایدار و انفاركتوس میوكارد) كه در بخش CCU بیمارستان فاطمیه سمنان بستری شده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. گروه كنترل از بین بیمارانی انتخاب شدند كه بدلیل بیماریهای غیرعفونی در بخش داخلی بستری شده بودند. در مجموع 200 بیمار و 200 كنترل مورد بررسی قرار گرفتند. میزان لكوسیتوری و هماچوری و نتیجه كشت ادرار در این دو گروه بررسی و مقایسه گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمونهای t و كای اسكویر با سطح معنی دار كمتر از 0.05 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج: گروه بیماران و كنترل از نظر سن و جنس اختلاف معنی داری را نشان ندادند. میانگین سنی در گروه بیماران 60.03±19.32 سال و در گروه كنترل 59.9±17.2 و نسبت جنس مونث در هر گروه 40.5% بود. هماچوری در 18.5% بیماران و 5% گروه كنترل دیده شد (P<0.0001). لكوسیتوری در 28.5% بیماران و 12% گروه كنترل مشاهده شد (P<0.0001). آلبومینوری در 6% بیماران و 7% گروه كنترل وجود داشت كه اختلاف معنی داری را نشان نداد.نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد كه شواهد عفونت ادراری خفیف از قبیل لكوسیتوری و هماچوری در بیماران با سندرم حاد كرونری نسبت به گروه كنترل به صورت شایع تر مشاهده می شود. این مورد می تواند نشانگر یك عفونت زمینه ای خفیف، عفونت با جرمهای ناشایع یا لكوسیتوری و هماچوری در طی یك پروسه عفونی سیستمیك باشد.
كلید واژه: عفونت در ادرار، خون در ادرار، آنژین ناپایدار قلبی، سكته قلبی، عوامل خطرساز

لینک کمکی